Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Informacja o wyniku naboru kandydatów na
stanowisko urzędnicze ds. świadczeń
wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Izbicy Kujawskiej

Izbica Kujawska, dnia 20.08.2018r.

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH


Uprzejmie informuję o wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

1. Nazwa i adres jednostki : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska

2. Określenie stanowiska: inspektor ds. świadczeń wychowawczych

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania :
Nowakowska Joanna zam. Izbica Kujawska
4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Nowakowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w.w stanowisko i uzyskała najwyższą ilość punktów za rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na tym stanowisku. Pani Joanna Nowakowska została zatrudniona na stanowisko inspektora ds. świadczeń wychowawczych od dnia 16 sierpnia 2018r.

Ryszarda Marciniak
Kierownik M-GOPS w Izbicy Kuj

 

Podstawa prawna: art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1260)

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2018-08-20 12:24:34.
Data wprowadzenia: 2018-08-20 12:24:34
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót