Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładka /wymiana/ sieci wodociągowej z rur AC na PVC w m. Izbica Kujawska w ulicach Zielona i Cmentarna.
2011-03-24 08:53:19
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert poniżej kwoty 14.000 EURO zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem   ...więcej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2011-03-02 12:50:52
Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska   o g ł a s z a   w dniu 11 kwietnia 2011 r. o godz. 1000  w siedzibie tut. Urzędu w sali nr 39 I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własno  ...więcej

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska
2011-03-01 10:44:01
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2700 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska
2011-02-10 10:47:05
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2700 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska  ...więcej

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych
2011-02-07 14:40:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych wartość: od 14.000 EURO do 193.0  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku L=1.852 mb tj. od km 1+888 do km 3+740 z wykonaniem podbudowy drogi tłuczniem wapiennym wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia jezdni przy użyciu emulsji i grysów na działkach ewidencyjnych Nr 37,113 w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska II etap
2011-01-28 13:56:11
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej na odcinku L=1.852 mb tj. od km 1+888 do km 3+740 z wykonaniem podbudowy drogi tłuczniem wapiennym wraz z  ...więcej

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych - przetarg unieważniony
2011-01-25 12:45:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych wartość: od 14.000 EURO do 193.0  ...więcej

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2011-01-17 12:40:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska wartość: od 14.000 EURO do 193.000 EURO termin składania of  ...więcej

Dostawa węgla kamiennego-kostka i miału węglowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz jednostki organizacyjnej na rok 2011
2010-12-09 14:06:12
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa węgla kamiennego-kostka i miału węglowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz jedn  ...więcej

Dostawa węgla kamiennego-kostka i miału węglowego na potrzeby Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Izbicy Kujawskiej
2010-12-06 10:33:16
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Dostawa węgla kamiennego-kostka i miału węglowego na potrzeby Zespołu Ekonomiczno Adminis  ...więcej

Dostawa lekkiego oleju opałowego wraz z transportem w łącznej ilości ok. 45. 000 litrów do Gimnazjum ( ul. Nowomiejska 3) i do Zespołu Szkół ( ul. Nowomiejska 5) w Izbicy Kujawskiej na rok 2011.
2010-11-26 10:54:11
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Dostawa lekkiego oleju opałowego wraz z transportem w łącznej ilości ok 45.000 litrów do G  ...więcej

Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb
2010-10-14 13:54:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od wystę  ...więcej

Przbudowa drogi gminnej w miejscowości Zdzisławin
2010-09-23 13:53:34
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej 191249C w miejscowości Zdzisławin gmina Izbica Kujawska na odcinku L= 1469,22 mb wartość: od   ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3200 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska
2010-06-15 12:43:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3200 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujaws  ...więcej

Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie - budowa ścieżki rowerowej
2010-05-27 13:03:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie - budowa ścieżki rowerowej wartość: od 14.000 EURO  ...więcej

Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w okresie 01.06.2010-31.05.2012
2010-04-27 13:24:53
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w okresie 01.06.2010 - 31.05.2012   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 191232C w miejscowości Skarbanowo gmina Izbica Kujawska na odcinku L=2.112,19 mb przewidzianej do realizacji na działce Nr 131,174
2010-04-21 09:41:53
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej Nr 191232C w miejscowości Skarbanowo gmina Izbica Kujawska na odcinku L=2.112,19 mb przewidzianej do re  ...więcej

2010-04-12 13:03:32
Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy Kujawskiej tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica K  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków na OM Morele, ul. Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej
2010-03-30 09:41:59
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków na OM Morele, ul. Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina  ...więcej

Przebudowa nawierzchni ulic
2010-03-05 11:00:43
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina i Miasto Izbica Kujawska   Przebudowa nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej: ul. Żwirki i Wigury Nr   ...więcej

Pokazano 201 - 220 z 221
poprzednie     następne