Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko.
2018-01-03 13:13:19
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko. wartość: do 5 225 000  ...więcej

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
2017-12-21 12:07:15
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą wartość: do 5 225 000 EURO te  ...więcej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-12-07 14:44:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO termin składan  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2017-11-20 14:12:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
2017-11-14 12:49:49
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Szostka, stanowiącej działkę nr 86, gmina Radziejów, powi  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-09-21 14:11:40
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 28 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-09-12 14:19:38
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 20 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-08-28 14:32:40
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 07 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Śmielnik – Lucynowo – etap II
2017-08-24 11:48:55
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Śmielnik – Lucynowo – etap II wartość: do 5 225 000 EURO termi  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C Błenna – Gąsiorowo - Dziewczopole (etap I)
2017-08-01 14:01:44
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C   ...więcej

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
2017-07-10 14:32:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Centrum Usług Wspólnych zamówienie na: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w roku szkolnym   ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków
2017-06-28 13:46:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków   Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa po  ...więcej

Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej – Częściowa wymiana parkietu
2017-06-06 15:25:18
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 zamówienie na: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej – Częściowa wymiana parkietu wart  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo ( etap I)
2017-06-02 12:18:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191244C   ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska
2017-05-25 13:14:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiejo g ł a s z apierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.   Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewide  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska.
2017-04-06 09:39:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuj  ...więcej

Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2017-04-04 11:13:49
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kana  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
2017-03-29 12:17:43
tryb zamówienia: sprzedaż zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: sprzedaż rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 r.  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
2017-03-22 11:39:56
tryb zamówienia: sprzedaż zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: sprzedaż rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 04 kwietnia 2017 r.  ...więcej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BŁENNIE
2017-03-20 12:58:00
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BŁENNIE wartoś  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 256
poprzednie     następne