bip.izbica.kuj
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Izbica Kujawska izbicakuj.pl
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA
WOLNE STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izbica Kujawska, dnia 28.12.2018r.

 


INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Uprzejmie informuję o wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Izbicy Kujawskiej.

1. Nazwa i adres jednostki : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska

2. Określenie stanowiska: Główny księgowy

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania :
Sylwia Konopińska zam. Izbica Kujawska

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Konopińska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w.w stanowisko i uzyskała najwyższą ilość punktów za rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na tym stanowisku. Pani Sylwia Konopińska zostanie zatrudniona na stanowisko Główny księgowy od dnia 1 stycznia 2019r.

Ryszarda Marciniak
Kierownik M-GOPS w Izbicy Kuj

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 08:15:08.
Data wprowadzenia: 2018-12-31 08:15:08
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbica.kuj