bip.izbica.kuj
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Izbica Kujawska izbicakuj.pl
Protokoły z kontroli strona główna 

Protokoły z kontroli
Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez RIO w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=294 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:27:15.
Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:21:54.
Protokół kontroli archiwum zakładowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:19:09.
Protokół z kontroli w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-10-23 10:50:43 | Data modyfikacji: 2013-10-23 10:52:37.
Data wprowadzenia: 2013-10-23 10:50:43
Data modyfikacji: 2013-10-23 10:52:37
Opublikowane przez: Beata Kubiak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbica.kuj