Udostepnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Lista załączników do artykułu:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:23:25 | Data modyfikacji: 2014-06-16 10:19:56.
Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:23:25
Data modyfikacji: 2014-06-16 10:19:56
Opublikowane przez: Beata Kubiak