> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Udostepnianie informacji publicznej 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Lista załączników do artykułu:

Wniosek.pdf

 Wniosek do edycji

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:23:25 | Data modyfikacji: 2011-09-09 13:26:19.
Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:23:25
Data modyfikacji: 2011-09-09 13:26:19
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Kierownik Jednostki
Marek Śledziński
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl