Rejestr instytucji kultury
2019-02-25 07:56:16
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Izbica Kujawska prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r.  ...więcej

Dofinansowanie kształcenia młodocianych
2013-03-21 14:02:17
  ...więcej

Imprezy masowe
2012-10-24 14:02:14
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek należy złożyć w budynku Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Piłsudskiego 32, pok. 17. WYMAGANE DOKUMENTY: - wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadz  ...więcej

2012-10-24 13:14:09
Do zadań Stanowiska ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia należą sprawy związane z ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, wypoczynkiem i rekreacją, prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej oraz sprawy związane z zadaniami Gminy i  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4