Zawiadomienie o zebranych dowodach
2023-09-21 13:19:49
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133, 136 i 171 w obrębie Chociszewo, gmina Izbica Kujawska&  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-09-21 13:13:58
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce ewidencyjnej nr 95/13  w obrębie Długie, gmina Iz  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji ooś
2023-08-25 10:41:27
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo – Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo o łącznej długości 1,353 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-08-17 11:29:49
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133, 136 i 171  w obrębie Chociszewo, gmina Izbica Kujaw  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach
2023-07-28 13:07:17
Przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo – Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo o łącznej długości 1,353 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-05-18 10:49:29
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo – Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo o łącznej długości 1,353 km”  ...więcej

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2022 R.
2023-04-25 15:10:10
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2022 R.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-03-14 11:10:51
dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa przejścia rurociągu naftowego DN800 mm pod bagnem Bogusławice - rurociąg II nitki OZ Góry - Kleczew.  ...więcej

Decyzja ooś
2022-10-11 15:12:51
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska o łącznej długości 1,466 km”  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-09-15 13:43:24
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska o łącznej długości 1,466 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji
2022-09-09 12:57:57
dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo"  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji
2022-08-11 09:45:39
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”.           ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-07-14 10:15:17
przed wydaniem dec. ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”.  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-07-05 08:35:20
przed wydaniem dec. ooś dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 103 położonych  w obrębie Mieczysławowo, gmina Izbica Kuj  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-05-25 14:52:25
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-05-17 14:31:40
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 103 położonych  w obrębie Mieczysławowo, gmina Izbica Kuj  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-05-10 14:02:44
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”.        ...więcej

Decyzja ooś
2022-04-27 10:11:48
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo o łącznej długości 1,700 km”.      ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-04-07 14:48:52
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”.         ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-03-21 11:31:16
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo o łącznej długości 1,700 km”.        ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 290
następne