Zawiadomienie
2021-07-21 13:59:14
o wydanej decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie - etap IV”  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2021-07-08 12:02:37
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej ”.  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji
2021-07-01 09:01:14
dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie w gminach: Babiak i Koło, woj. wielkopolskie.  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2021-06-22 09:14:31
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie - etap IV”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-06-16 09:41:48
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej”  ...więcej

Decyzja ooś
2021-06-08 08:03:17
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole na długości 1,802 km”.  ...więcej

Informacja
2021-05-24 10:41:48
o opracowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  ...więcej

Zawiadomienie
2021-05-20 08:02:46
o nie załatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu dla przedsięwzięcia pn. wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towrzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach Babiak i Koło.  ...więcej

Zawiadomienie
2021-05-13 11:54:27
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole na długości 1,802 km”.  ...więcej

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
2021-05-12 09:10:16
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód - Konin.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-04-14 13:45:05
w spr. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie - etap IV”  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020 r.
2021-04-12 09:29:32
  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 R.     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 ROKU   Spis treści I. Wstęp…&hell  ...więcej

Zawiadomienie
2021-03-22 15:18:27
o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach Babiak i Koło, woj. wielkopolskie.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-03-11 11:12:20
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019
2020-11-30 14:52:33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019  ...więcej

Informacja
2020-11-12 12:48:45
Informacja o uzyskanej dotacji na zakup sadzonek drzew  ...więcej

Zawiadomienie
2020-11-04 13:09:44
"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal, od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"  ...więcej

Obwieszczenie
2020-09-04 09:47:56
o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194.  ...więcej

Zawiadomienie
2020-07-06 09:46:31
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwziecia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 9ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km59+228.  ...więcej

Obwieszczenie
2020-06-19 12:17:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek ZGKiW w Izbicy Kujawskiej w sprawie pozwolenia wodno-prawnego  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 245
następne