Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-04-14 13:45:05
w spr. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie - etap IV”  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020 r.
2021-04-12 09:29:32
  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 R.     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 ROKU   Spis treści I. Wstęp…&hell  ...więcej

Zawiadomienie
2021-03-22 15:18:27
o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach Babiak i Koło, woj. wielkopolskie.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2021-03-11 11:12:20
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019
2020-11-30 14:52:33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019  ...więcej

Informacja
2020-11-12 12:48:45
Informacja o uzyskanej dotacji na zakup sadzonek drzew  ...więcej

Zawiadomienie
2020-11-04 13:09:44
"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal, od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"  ...więcej

Obwieszczenie
2020-09-04 09:47:56
o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194.  ...więcej

Zawiadomienie
2020-07-06 09:46:31
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwziecia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 9ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km59+228.  ...więcej

Obwieszczenie
2020-06-19 12:17:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek ZGKiW w Izbicy Kujawskiej w sprawie pozwolenia wodno-prawnego  ...więcej

Zawiadomienie
2020-05-15 13:51:21
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą droga gminna nr 191233C Chotel – Skarbanowo - gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. gminy (Lubomin)  ...więcej

Zawiadomienie
2020-04-22 10:14:58
o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą droga gminna nr 191233C Chotel-Skarbanowo-gr.gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo-gr.gmin  ...więcej

Zawiadomienie
2020-03-19 12:05:27
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska”.  ...więcej

Zawiadomienie
2020-03-16 11:23:42
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą droga gminna nr 191233C Chotel-Skarbanowo-gr.gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo-gr.gminy (Lubomin)”  ...więcej

Zawiadomienie
2020-03-05 12:19:59
o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal.  ...więcej

Zawiadomienie
2020-01-10 14:06:16
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist.km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-15 10:27:21
o wydaniu decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociagowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy K  ...więcej

Zawiadomienie
2019-11-05 12:54:51
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"   ...więcej

Zawiadomienie
2019-10-28 09:06:37
o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, kwiatowa, Przedmiejska,  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-08 09:34:02
o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, kwiatowa, Przedmie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 235
następne