Obwieszczenie
2019-10-08 09:34:02
o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, kwiatowa, Przedmie  ...więcej

Zawiadomienie
2019-09-24 13:07:50
o przedłuzeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukurą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska Tymieniecka w Izbicy K  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-24 09:40:16
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"  ...więcej

Zawiadomienie
2019-09-04 13:22:10
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwziecia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 9ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km59+228.  ...więcej

Zawiadomienie
2019-09-04 13:15:43
o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci Kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociagowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Ty  ...więcej

Zawiadomienie
2019-08-28 14:09:47
o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. – Nowa Wieś Błenna w m. Józefowo – dł. odcinka 1,5 km  ...więcej

Zawiadomienie
2019-08-07 09:02:24
o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 10:56:31
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Rogóżki"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 10:46:09
o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w IZb  ...więcej

2019-07-26 09:51:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła  ...więcej

Informacja
2019-07-23 12:00:44
Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następ  ...więcej

Zawiadomienie
2019-07-02 09:11:20
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Zawiadomienie
2019-06-12 12:23:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km.  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.
2019-04-17 13:04:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.  ...więcej

Zawiadomienie
2019-04-15 10:46:01
o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal"  ...więcej

Obwiesczenie
2019-02-04 10:49:46
o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-15 13:10:09
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzwięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C w miejscowości Wietrzychowice"  ...więcej

Informacja
2018-12-07 08:45:28
o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+140 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-12-05 14:20:35
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębionej zlokalizowanej w m. Obałki na działce ewid. nr 49 w  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:33:47
o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 217
następne