Zawiadomienie
2019-06-12 12:23:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km.  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.
2019-04-17 13:04:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izbica Kujawska w 2018 r.  ...więcej

Zawiadomienie
2019-04-15 10:46:01
o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal"  ...więcej

Obwiesczenie
2019-02-04 10:49:46
o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2019-01-15 13:10:09
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzwięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C w miejscowości Wietrzychowice"  ...więcej

Informacja
2018-12-07 08:45:28
o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+140 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-12-05 14:20:35
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębionej zlokalizowanej w m. Obałki na działce ewid. nr 49 w  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:33:47
o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-12-03 11:23:49
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice - granica gminy - (Osiecz Mały)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-09-20 10:57:22
o przedłużeniu terminu dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo -Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-09-20 10:53:17
o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo -Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+62  ...więcej

Zawiadomienie
2018-08-22 08:42:03
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023)"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-08-22 08:33:32
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+622"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-07-18 07:45:55
o przedłużeniu terminu w sprawie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+742 (ist. km na drodze około 28+876 oraz od km 33+622 do km 59+228"  ...więcej

Obwieszczenie
2018-07-12 08:15:55
O wydaniu decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-06-15 13:44:28
o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"    ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-14 09:16:09
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Gminnej nr 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-06-14 09:00:31
Zmiana terminu załatwienia sprawy w sprawie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowwa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist. km na drodze około 28+876) oraz od km 33+622 do km 59+2  ...więcej

Zawiadomienie
2018-05-15 08:22:50
Zmiana terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej 191218C Hulanka - gr. gminy - Kozjaty.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-02 11:26:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal, od km 12+170 do km 28+842 (ist  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 205
następne