Ochrona środowiska

Obwieszczenie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczegónie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku eksploatacji Fermy Drobiu w miejscowości Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:11:17.

Zobacz:
 Wnioski do pobrania .  Programy . 
Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:11:17
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót