Ochrona środowiska

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębionej zlokalizowanej w m. Obałki na działce ewid. nr 49 w gm. Izbica Kujawska.

 Do pobrania

Opublikowane przez: Marek Kostecki | Data wprowadzenia: 2018-12-05 14:20:35.

Zobacz:
 Wnioski do pobrania .  Programy . 
Data wprowadzenia: 2018-12-05 14:20:35
Opublikowane przez: Marek Kostecki
« powrót