Obwieszczenie
2017-12-14 11:45:20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia i zebraniu dowodów i materiałów w sprawie "Przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy - Zdrojówka"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-12-14 10:45:49
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod na  ...więcej

Informacja
2017-12-11 11:31:20
Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2017 roku  Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie o wydanej decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-28 13:45:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-16 11:13:12
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-02 09:04:52
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-02 09:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-18 15:16:27
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska II" o mocy do 1 MW zlo  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-13 12:03:25
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej na realizację przedsięwzięcia polegającego na.: "Budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w Błennej gm. Izbica Kujawska"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-27 14:08:19
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miej  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-11 10:47:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna - Dziewczopole - Dziewczopólko"  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-11 10:24:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191208C Chociszewo - Słubin"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-08-07 14:07:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w Błennej gm. Izbica Kujawska"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-08-04 11:43:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wiszczelice  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-03 14:35:14
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska I" o mocy do 1 MW zloka  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-01 13:11:17
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyj  ...więcej

Obwieszczenie
2017-07-19 14:39:05
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych, w skład których wchodzą: droga nr 191713C ul. Polna w I  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-12 14:10:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości że, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-06 13:56:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku inwentarskiego - sektor porodowy wraz z towarzyszącymi urządzeniami Joasinie gm. Izbica Kujawska  ...więcej

Zawiadomienie
2017-06-19 10:16:57
Zawiadomienie stron o zebranych dokumntach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 196
poprzednie     następne