Ochrona środowiska
Zawiadomienie
2017-08-07 14:07:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - obory dla bydła opasowego w Błennej gm. Izbica Kujawska"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-08-04 11:43:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wiszczelice  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-03 14:35:14
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej "Izbica Kujawska I" o mocy do 1 MW zloka  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-01 13:11:17
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyj  ...więcej

Obwieszczenie
2017-07-19 14:39:05
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych, w skład których wchodzą: droga nr 191713C ul. Polna w I  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-12 14:10:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości że, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-06 13:56:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku inwentarskiego - sektor porodowy wraz z towarzyszącymi urządzeniami Joasinie gm. Izbica Kujawska  ...więcej

Zawiadomienie
2017-06-19 10:16:57
Zawiadomienie stron o zebranych dokumntach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska.  ...więcej

Obwieszczenie
2017-06-13 14:06:27
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  ...więcej

Zawiadomienie
2017-06-06 13:32:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Błenna gm. Izbica Kujawska.  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-26 13:16:07
Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska.  ...więcej

Zawiadomienie
2017-05-23 13:31:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaiczneh "Izbica Kujawska I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Augustynowo,  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-22 09:18:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ciągu dróg gminnych, w których skład wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Iz  ...więcej

Obwieszczenie - Zawiadomienie
2017-04-21 14:44:20
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska".  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie
2017-03-10 10:11:49
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości że, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 191203C Sokołowo - Pasieka".  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie
2017-03-02 14:34:41
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości że, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 191244C Śmielnik - Lucynowo".  ...więcej

Zawiadomienie
2017-02-10 13:30:41
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Przebudowie drogi gminnej ne 191203C Sokołowo - Pasieka".  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie
2017-01-25 12:14:09
Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości że, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu dróg gminnych w skład którego wchod  ...więcej

Obwieszczenie
2017-01-10 12:43:04
Burmistrza Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, przedsięwzięcia polegającego na "Budowie studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 55/2, położon  ...więcej

Obwieszczenie
2016-12-23 10:48:18
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - granica gminy (Janowo).  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 208
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl