Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

  • Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj.: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej uiszczają podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Podatek wpłacić można przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej nr: 08 95591027 0000 3102 2000 0004 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XV/59/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie wysokości podatku od nieruchomośc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-02-11 09:38:44 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:20:47.
Data wprowadzenia: 2010-02-11 09:38:44
Data modyfikacji: 2016-01-12 09:20:47
Opublikowane przez: Izabela Nadolona