Podatek rolny

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.),
  •  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r /M.P. Nr 95, poz. 969/

Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną w drodze Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2012 rok – do kwoty 42,00 zł za 1dt.:

  • Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta, tj.: 42,00 zł x 2,5q = 105,00 zł za 1 ha
  • Podatek dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu stanowi równowartość pieniężna 5 q żyta  od 1 ha, tj.: 42,00 zł x 5q = 210,00 zł

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego:

  • Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej nr: 08 95591027 0000 3102 2000 0004 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XV/61/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na teren

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:15:05 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:21:17.
Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:15:05
Data modyfikacji: 2016-01-12 09:21:17
Opublikowane przez: Izabela Nadolona