Podstawa prawna:

  • Ustawaz z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

    Wprowadza się na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska opłatę od posiadania psów w wysokości 29,00 zł rocznie od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:

  • Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 30 listopada roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.
  • Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  • Płatności można dokonywać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej nr: 08 95591027 0000 3102 2000 0004

Pliki do pobrania:

 Uchwala Nr X/53/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia wysokości opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:47:17.
Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:47:17
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska