Powszechny Spis Rolny 2010

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  KANDYDATÓW  NA  RACHMISTRZÓW  SPISOWYCH

 

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

I. Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrzów spisowych

1. Ukończone 18 lat i posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia,

2. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  ( w tym przestępstwo skarbowe),

3. Znajomość obsługi komputera, posługiwania się systemem GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych,

4. Pełna sprawność fizyczna i posiadanie umiejętności interpersonalnych,

5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,

6. Znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

7. Zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie gminy Izbica Kujawska.

II. Harmonogram zadań dla rachmistrzów spisowych

1. Od 20 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych

2. Od 9 sierpnia 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy

3. Od 6 września 2010 r. do 7 września 2010 r. – odprawa przedspisowa

4. Od 8 września 2010 r. do 31 października 2010 r. – spis rolny

III. Kandydaci zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

IV. Wymagane dokumenty.

1.  Zgłoszenie zawierające:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- data urodzenia

- miejsce pracy lub nauki

- telefon, adres e-meil

2. Dokument potwierdzający wykształcenie

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym skarbowe)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji naboru na rachmistrza spisowego

V. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2010 r. do 11 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  ul. Piłsudskiego 32 (pokój nr 22) tel. 054/2865009  w. 39.

 

                                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                        Bogdan Sadowski

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2

Oświadczenie Nr 3

Kwestionariusz dla kandydata na rachmistrza

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 09:28:44 | Data modyfikacji: 2010-06-02 09:31:07.
Data wprowadzenia: 2010-06-02 09:28:44
Data modyfikacji: 2010-06-02 09:31:07
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót