Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy
Kujawskiej

Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej
 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), informuję o zakończonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej

1.Nazwa i adres jednostki: Zespół Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

2.Określenie stanowiska: Główny Księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania: Pani Emilia Szudzik zam. Koło

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru stwierdzono, że Pani Emilia Szudzik spełniła warunki udziału w konkursie oraz wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższą ilość punktów i wykazała, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na wskazanym stanowisku. Pani Emilia Szudzik zostanie zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej.

 

Kierownik Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Henryk Krzyżanowicz


Izbica Kujawska, dnia 12 czerwca 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:39:58.
Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:39:58
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót