Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie
Miejskim w Izbicy Kujawskiej

Informacja o wyniku naboru kandydatów
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
 

            Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202), informuję o zakończonym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej:


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska 
2. Określenie stanowiska: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej
3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania: Pan Przemysław Kędzierski, zam. Izbica Kujawska
4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Pan Przemysław Kędzierski spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem i stażem pracy. Pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Pan Przemysław Kędzierski został zatrudniony na stanowisko Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej od dnia 2 listopada 2015 roku.


Burmistrz
Marek Dorabiała


Izbica Kujawska, dnia 9 listopada 2015 roku

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 10:52:30.
Data wprowadzenia: 2015-11-10 10:52:30
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót