Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora ds księgowości
budżetowej - płace w Urzędzie Miejskim w Izbicy
Kujawskiej

Informacja o wyniku naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds księgowości budżetowej - płace w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), informuję o zakończonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds księgowości budżetowej - płace w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
2. Określenie stanowiska: inspektor ds księgowości budżetowej - płace
3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania: Pani Renata Wesołowska, zam. Naczachowo
4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Pani Renata Wesołowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najwyższą ilość punktów za rozmowę kwalifikacyjną. Pani Renata Wesołowska została zatrudniona na stanowisko inspektora ds księgowości budżetowej - płace w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej od dnia 1 grudnia 2015 roku.

                                                            Burmistrz
                                                            Marek Dorabiała

 

Izbica Kujawska, dnia 02 grudnia 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 10:27:53.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 10:27:53
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót