> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Rok 2017

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:23:52 | Data modyfikacji: 2017-05-26 10:24:10.
Rok 2016

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-13 09:16:45 | Data modyfikacji: 2017-05-26 10:24:10.
Rok 2015

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 13:53:38 | Data modyfikacji: 2015-06-18 13:53:54.
Rok 2014

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Krzyżanowicz Henryk

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:34:35 | Data modyfikacji: 2015-06-18 13:53:54.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-23 09:34:35
Opublikowane przez: Beata Kubiak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl