Dyrektor SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:33:21.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:34:03.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:35:08.
Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:36:01.
Kierownik Gminno-Powiatowej Biblioteki Publicznej Strabanik Maria pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:36:48.
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Sikorski Wiesław pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:37:37.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:38:25.
Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:40:30.
Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Walczak Andrzej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:41:12.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Kubiak Barbara pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 08:26:54.
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Sikorski Wiesław- stan na dzień 30.06.2011 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-15 09:33:56.
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Henryk Krzyżanowicz pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-08-10 08:52:17.
Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Walczak Andrzej- stan na 31.08.2011 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:49:50.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 . 
Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:49:50
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska