2014-03-11 11:33:45
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

2011-10-03 10:16:54
INFORMACJA Uprzejmie informuję, że wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w godzinach 7.30-15.30 /pokój Nr 19/ osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu /054 286-50-09 w. 20/ potrzebę dowiezien  ...więcej

2011-09-19 15:23:03
INFORMACJA Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska informuje, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Od dnia 19 wrze  ...więcej

2011-09-19 15:14:23
WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Izbicy Kujawskiej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej Przemysław Kędzierski – Izbica Kujawska - Przewodniczący Helena Cecylia Arciszewska – Izbi  ...więcej

2011-09-16 13:30:20
INORMACJA o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  ...więcej

2011-09-09 15:17:57
K O M U N I K A T Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska   w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych   Zgodnie z art.182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112   ...więcej

2011-09-09 14:18:03
Informacja o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   1.      Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone w dniu 9 października 2011 r. 2.   ...więcej

2011-09-09 12:54:29
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrz  ...więcej

2011-08-22 10:34:38
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9