Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego glosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:29:50 | Data modyfikacji: 2012-02-15 12:35:59.
Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:32:15.
Uchwała Nr I/3/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego glosowania w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:35:11 | Data modyfikacji: 2012-02-15 12:38:34.
Uchwała Nr I/4/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:37:41.
Uchwała Nr II/5/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:40:40.
Uchwała Nr II/6/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:42:41.
Uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska i wyboru Przewodniczącego Komisji pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:46:26.
Uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:47:36.
Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:49:03.
Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w artykule 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:51:08.
Uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową - uchylona Uchwałą Nr III/19/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 12:52:49 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:03:31.
Uchwała Nr II/12/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:08:04.
Uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:09:09 | Data modyfikacji: 2012-02-15 13:16:04.
Uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:10:15 | Data modyfikacji: 2012-02-15 13:15:48.
Uchwała Nr III/15/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska przyjętego uchwałą Nr 138/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2002 roku Nr 31. poz. 572 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:12:50 | Data modyfikacji: 2012-02-15 13:15:35.
Uchwała Nr III/16/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:14:53.
Uchwała Nr III/17/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia ryczałtowych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska, Zastępcy Przewodniczącego, Przewodniczącego i członków komisji oraz Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:18:18.
Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:19:44.
Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową - uchylona uchwałą Nr VIII/48/03  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:21:03 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:04:01.
Uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:25:34.
Uchwała Nr IV/21/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2003 rok

Uchwała

Załącznik

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:33:19 | Data modyfikacji: 2012-02-16 11:42:24.
Uchwała Nr IV/22/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2003 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:38:56 | Data modyfikacji: 2012-02-16 11:42:36.
Uchwała Nr IV/23/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2003 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:43:50.
Uchwała Nr IV/24/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:44:43.
Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:51:09.
Uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:52:21 | Data modyfikacji: 2012-02-16 11:57:02.
Uchwała Nr IV/27/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 11:58:28.
Uchwała Nr IV/28/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:00:13.
Uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:01:37.
Uchwała Nr V/30/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2002 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:08:26.
Uchwała Nr V/31/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:15:29.
Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska dodatku specjalnego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:16:25.
Uchwała Nr V/33/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia wybor6w sołtysa sołectwa Nowa Wieś pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:17:16.
Uchwała Nr VI/34/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:18:37.
Uchwała Nr VI/35/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz określenia inkasentów pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:20:43.
Uchwała Nr VI/36/2003 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:32:29.
Uchwała Nr VII/37/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:23:03.
Uchwała Nr VII/38/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy i Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:25:19.
Uchwała Nr VII/39/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania ,,Modernizacja drogi gminnej we wsi Długie - Śmielnik"z dofinansowaniem ze środków SAPARD pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:28:32.
Uchwała Nr VII/40/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania ,,Budowy kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Augustowskiej i ulicy Kolskiej w Izbicy Kujawskiej" z dofinansowaniem ze środków SAPARD pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:33:47.

Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała utraciła moc z dniem 19 sierpnia 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:36:00 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:58:11.
Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:39:56.
Uchwała Nr VII/43/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:41:39.
Uchwała Nr VII/44/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 45% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:43:59.
Uchwała Nr VII/45/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:45:26.
Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:48:30.
Uchwała Nr VIII/47/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:50:47.
Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:55:41.
Uchwała Nr VIII/49/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 12:57:54.
Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:01:35.
Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wydzierżawienia na działalność handlową placu przy ul. Targowej 1 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:08:57.
Uchwała Nr VIII/53/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Augustynowie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:10:10.
Uchwała Nr IX/54/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:11:37.
Uchwała Nr IX/55/03 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2004 - 2007 przy udziale Funduszy Pomocowych - zmieniona uchwałą Nr XVII/95/05 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:13:56 | Data modyfikacji: 2012-02-17 14:03:53.
Uchwała Nr X/56/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2004 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:39:00.
Uchwała Nr X/57/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2004 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:41:16.
Uchwała Nr X/58/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:44:45 | Data modyfikacji: 2012-03-19 11:56:04.
Uchwała Nr X/59/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:45:47.
Uchwała Nr X/60/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:47:38.
Uchwała Nr XI/61/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:50:27.
Uchwała Nr XI/62/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:51:29 | Data modyfikacji: 2012-02-16 13:54:23.
Uchwała Nr XI/63/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:52:32.
Uchwała Nr XI/64/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 13:53:43.
Uchwała Nr XII/65/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Tymień pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:15:14.
Uchwała Nr XII/66/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:17:23.
Uchwała Nr XII/67/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:20:50.
Uchwała Nr XIII/68/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 września 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:23:41.
Uchwała Nr XIII/69/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:40:32.
Uchwała Nr XIII/70/04 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:42:02.
Uchwała Nr XIV/71/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:25:03.
Uchwała Nr XIV/72/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/2004 z dnia 20.09.2004r w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:27:20.
Uchwała Nr XIV/73/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/2004 z dnia 20.09.2004r w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:28:44.
Uchwała Nr XIV/74/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów Targowisk przy ul. Targowej i Warszawskiej - uchylona  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:30:42 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:08:34.
Uchwała Nr XIV/75/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie określenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:32:33.
Uchwała Nr XIV/76/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:33:34.
Uchwała Nr XIV/77/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:35:19.
Uchwała Nr XIV/78/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:35:59.
Uchwała Nr XIV/79/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:39:19.
Uchwała Nr XIV/80/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny , informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:41:10.
Uchwała Nr XIV/81/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 06 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Izbica Kujawska a Gminą i Miastem Lubraniec, w zakresie wspólnej realizacji Pilotażowego Programu LEADER + w ramach Schematu I pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:42:12.
Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:24:49.
Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:30:31.
Uchwała Nr XV/84/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:33:15.
Uchwała Nr XV/85/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie realizacji wspólnej inwestycji ze Starostwem Powiatowym we Włocławku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:34:06.
Uchwała Nr XVI/86/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2005 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:37:18.
Uchwała Nr XVI/87/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2005 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:48:03.
Uchwała Nr XVI/88/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:51:45 | Data modyfikacji: 2012-03-27 07:45:08.
Uchwała Nr XVI/89/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:52:52.
Uchwała Nr XVI/90/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:53:31.
Uchwała Nr XVI/91/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:54:56.
Uchwała Nr XVI/92/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminów Targowisk przy ul. Targowej i Warszawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:56:16.
Uchwała Nr XVI/93/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 13:59:53.
Uchwała Nr XVII/94/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2004 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:01:29.
Uchwała Nr XVII/95/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr IX/55/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2004 – 2007 przy udziale Funduszy Pomocowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:03:00.
Uchwała Nr XVII/96/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:04:54.
Uchwała Nr XVIII/97/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:06:13.
Uchwała Nr XVIII/98/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Długie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:07:01.
Uchwała Nr XVIII/99/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr W5512003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2003 r w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2004-2007 przy udziale Funduszy Pomocowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:08:44.
Uchwała Nr XVIII/100/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mieczysławowie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:11:49.
Uchwała Nr XVIII/101/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie wydzierżawienia na działalność handlowo – usługową nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kolskiej 21 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:14:23.
Uchwała Nr XIX/102/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:16:28.
Uchwała Nr XIX/103/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:23:10.
Uchwała Nr XIX/104/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie lm2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:26:30.
Uchwała Nr XIX/105/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:27:55.
Uchwała Nr XX/106/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:29:00.
Uchwała Nr XX/107/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:30:35.
Uchwała Nr XX/108/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:31:16.
Uchwała Nr XX/109/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:32:01.
Uchwała Nr XX/110/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Izbicy Kujawskiej na okres powyżej 3 lat pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:32:40.
Uchwała Nr XXI/111/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:33:56.
Uchwała Nr XXI/112/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:35:17.
Uchwała Nr XXI/113/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:37:08.
Uchwała Nr XXI/114/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005/2006r położonych w granicach administracyjnych gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:41:53.
Uchwała Nr XXII/115/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:42:51.
Uchwała Nr XXII/116/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska - uchylona uchwałą nr XXII/125/06  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:44:30 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:09:36.
Uchwała Nr XXII/117/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie określenia "Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" - uchylona uchwałą XXIII/124/06  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:46:48 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:10:04.
Uchwała Nr XXII/118/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:48:15.
Uchwała Nr XXII/119/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w Błennie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:49:17 | Data modyfikacji: 2012-02-17 14:50:42.
Uchwała Nr XXII/120/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:50:09.
Uchwała Nr XXIII/121/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:57:57 | Data modyfikacji: 2012-02-17 15:02:07.
Uchwała Nr XXIII/122/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:58:36 | Data modyfikacji: 2012-02-17 15:01:52.
Uchwała Nr XXIII/123/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:59:58 | Data modyfikacji: 2012-03-27 07:46:42.
Uchwała Nr XXIII/124/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie określenia "Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 15:01:06.
Uchwała Nr XXIII/125/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 15:03:30.
Uchwała Nr XXIII/126/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gimnazjum w Błennej - uchylona uchwałą Nr XXV/136/06  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:05:26 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:10:29.
Uchwała Nr XXIII/127/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska - uchylona uchwałą Nr XXV/135/06  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:07:00 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:11:19.
Uchwała Nr XXIII/128/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych i udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:09:39.
Uchwała Nr XXIII/129/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:10:29.
Uchwała Nr XXIV/130/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2005 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:12:25.
Uchwała Nr XXIV/131/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:12:59.
Uchwała Nr XXIV/132/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/109/05 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2005 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:14:32.
Uchwała Nr XXIV/133/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:15:36.
Uchwała Nr XXV/134/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:16:43.
Uchwała Nr XXV/135/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:18:08.
Uchwała Nr XXV/136/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Gimnazjum w Błennie - uchylona uchwałą Nr XXVI/146/06  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:18:57 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:11:30.
Uchwała Nr XXV/137/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:20:22.
Uchwała Nr XXV/138/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:21:58.
Uchwała Nr XXV/139/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/63/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:23:55 | Data modyfikacji: 2012-02-20 10:24:37.
Uchwała Nr XXV/140/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:25:32.
Uchwała Nr XXV/141/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:26:35.
Uchwała Nr XXV/142/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:27:51.
Uchwała Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:29:23 | Data modyfikacji: 2012-02-20 10:45:02.
Uchwała Nr XXVI/144/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:31:10.

Uchwała Nr XXVI/145/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie (tekst jednolity: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.601)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:31:51 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:33:37.
Uchwała Nr XXVI/146/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół w Błennie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:32:43.
Uchwała Nr XXVI/147/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie ,,przyjęcia" Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:34:34 | Data modyfikacji: 2012-03-19 11:58:12.
Uchwała Nr XXVI/148/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:35:18.
Data wprowadzenia: 2012-02-20 10:35:18
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska