Uchwała Nr 1/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 1998 r w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 07:53:13.
Uchwała Nr 2/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 1998 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 07:55:22.
Uchwała Nr 3/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 1998 r w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego glosowania w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:24:30.
Uchwała Nr 4/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 1998 r w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:26:03.
Uchwała Nr 5/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 1998 r w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego glosowania w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:27:39.
Uchwała Nr 6/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 października 1998 r w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:28:34.
Uchwała Nr 7/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:44:44 | Data modyfikacji: 2012-03-28 08:51:06.
Uchwała Nr 8/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:50:22.
Uchwała Nr 9/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta oraz członków Zarządu Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:54:32.
Uchwała Nr 10/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej rady gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:59:37.
Uchwała Nr 11/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady spośród radnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:01:44.
Uchwała Nr 12/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru osób spoza rady do stałych komisji rady gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:03:48 | Data modyfikacji: 2012-03-28 09:07:30.
Uchwała Nr 13/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie powołania osób spoza rady do stałych komisji rady gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:05:58.
Uchwała Nr 14/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:10:47 | Data modyfikacji: 2012-03-28 09:11:18.
Uchwała Nr 15/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 1999 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:18:18.
Uchwała Nr 16/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w 1999 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:21:21.
Uchwała Nr 17/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 1999 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:22:49.
Uchwała Nr 18/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 1999 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:27:39.
Uchwała Nr 19/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków na oczyszczalnię pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:30:18.
Uchwała Nr 20/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową w 1999 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:31:48.
Uchwała Nr 21/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:34:45.
Uchwała Nr 22/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/139/98 z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:42:35 | Data modyfikacji: 2012-03-28 09:43:04.
Uchwała Nr 23/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i radnych do rady osiedlowej, zarządu oraz przewodniczącego zarządu rady osiedlowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:47:09.
Uchwała Nr 24/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie regulaminu tajnego głosowania przyjęcie wniosku o tajnym głosowaniu przyjęcia uchwał zawartych w porządku obrad od punktu 5 do 14 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:50:08.
Uchwała Nr 25/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Skarbanowie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:54:43.
Uchwała Nr 26/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Skarbanowie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:57:15 | Data modyfikacji: 2012-03-28 09:57:48.
Uchwała Nr 27/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nowej Wsi pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:59:08.
Uchwała Nr 28/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nowej Wsi pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:59:51.
Uchwała Nr 29/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 10:42:18.
Uchwała Nr 30/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 10:44:43.
Uchwała Nr 31/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczkowie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:15:48.
Uchwała Nr 32/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczkowie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:16:57.
Uchwała Nr 33/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mchówku gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 13:37:59.
Uchwała Nr 34/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mchówku gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 13:57:21.
Uchwała Nr 35/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świszewach gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:09:01.
Uchwała Nr 36/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świszewach gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:10:03.
Uchwała Nr 37/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błennie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:30:53.
Uchwała Nr 38/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błennie gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:18:55.
Uchwała Nr 39/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:25:07.
Uchwała Nr 40/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Generała Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:26:40.
Uchwała Nr 41/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 09:36:44.
Uchwała Nr 42/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 09:37:42.
Uchwała Nr 43/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej do zawarcia porozumienia z Powiatem Ziemskim Włocławskim do realizacji ich zadań przez gminę w zakresie Komunikacji i Budownictwa pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 09:46:39.
Uchwała Nr 44/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 23/98 RGiM z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i radnych do rady osiedlowej, zarządu oraz przewodniczącego zarządu rady osiedlowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:02:13.
Uchwała Nr 45/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/95 Rady Gminy i Miasta z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:10:08.
Uchwała Nr 46/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia diet dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:11:55.
Uchwała Nr 47/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 1999 rok

część I

część II

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:13:35.
Uchwała Nr 48/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy i Miasta za 1998 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:17:40 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:28:34.
Uchwała Nr 49/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:20:42 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:28:11.
Uchwała Nr 50/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie oddania Polskiemu Związkowi Działkowców gruntu w użytkowanie wieczyste pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:22:09 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:27:43.
Uchwała Nr 51/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:27:04.
Uchwała Nr 52/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:30:02.
Uchwała Nr 53/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mchówku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:30:57.
Uchwała Nr 54/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:32:34.
Uchwała Nr 55/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 1999 r. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:34:17.
Uchwała Nr 56/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:35:53.
Uchwała Nr 57/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 1999 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 1999 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:46:38.
Uchwała Nr 58/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:53:24.
Uchwała Nr 59/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 1999 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:11:33.
Uchwała Nr 60/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 1999 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:14:16.
Uchwała Nr 61/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków komisji przetargowych powoływanych przez Zarząd Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:50:46.
Uchwała Nr 62/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 11:59:25 | Data modyfikacji: 2012-03-29 12:09:36.
Uchwała Nr 63/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:00:56.
Uchwała Nr 64/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/43/95 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:10:36 | Data modyfikacji: 2012-03-29 12:12:33.
Uchwała Nr 65/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawki godzinowej za wykonane usługi podopiecznych przez opiekunki domowe i pomoce sąsiedzkie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:16:37.
Uchwała Nr 66/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie nabycia gruntu na modernizację gminnego wysypiska śmieci pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:17:58.
Uchwała Nr 67/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Mchówku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:21:32.
Uchwała Nr 68/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu gminnego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:24:53.
Uchwała Nr 69/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta na lata 2000-2015” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:48:26.
Uchwała Nr 70/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia ceny za wodę i odbiór ścieków pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:51:07.
Uchwała Nr 71/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 1999 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:52:31.
Uchwała Nr 72/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w 2000 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:53:41.
Uchwała Nr 73/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2000 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:54:58.
Uchwała Nr 74/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:57:07.
Uchwała Nr 75/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy w 2000 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:00:45.
Uchwała Nr 76/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso w 2000 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:02:20.
Uchwała Nr 77/99 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Mchówek gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:03:55.
Uchwała Nr 78/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2000 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:14:54.
Uchwała Nr 79/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:18:59.
Uchwała Nr 80/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie nabycia gruntu na modernizację gminnego wysypiska śmieci pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:20:18.
Uchwała Nr 81/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:21:30.
Uchwała Nr 82/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2000 rok

część I

część II

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:22:21.
Uchwała Nr 83/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Kolskiej oznaczonej działką nr 633/3 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 10:17:05 | Data modyfikacji: 2012-04-04 10:19:35.
Uchwała Nr 84/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:30:26.
Uchwała Nr 85/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania nad wnioskiem w sprawie tajnego głosowania nad przyjęciem uchwały o sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kolskiej Nr 633/3 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:39:00.
Uchwała Nr 86/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie regulaminu tajnego głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Kolskiej oznaczonej działką Nr 633/3 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:41:36.
Uchwała Nr 87/2000 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie regulaminu tajnego głosowania w sprawie zmiany §22 pkt. 1 Statutu Gminy i Miasta w sposób następujący „Rada Gminy i Miasta wybiera zarząd w liczbie 5 osób spośród radnych lub spoza składu rady. W skład zarządu wchodzi Burmistrz i jego zastępca.” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:45:03.
Uchwała Nr 88/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Generała Tadeusza Kutrzeby w Mchówku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:46:37.
Uchwała Nr 89/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu do opracowania tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:48:31.
Uchwała Nr 90/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2000 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:49:52 | Data modyfikacji: 2012-04-04 12:51:30.
Uchwała Nr 91/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 kwietnia 2000 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska za 1999 rok oraz udzielenie z tego tytułu absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:53:42.
Uchwała Nr 92/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 kwietnia 2000 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczkowie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:54:57.
Uchwała Nr 93/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 25 kwietnia 2000 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2000 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:55:59.
Uchwała Nr 94/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:57:56.
Uchwała Nr 95/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 81/2000 z dnia 7 marca 2000 roku dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 12:59:18.
Uchwała Nr 96/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2000 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:00:29.
Uchwała Nr 97/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 października 2000 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Wiszczelice gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:02:10.
Uchwała Nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 października 2000 roku w sprawie uchwalenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:08:34.
Uchwała Nr 99/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 października 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:15:23.
Uchwała Nr 100/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:38:56.
Uchwała Nr 101/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:40:54.
Uchwała Nr 102/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2001 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:45:29.
Uchwała Nr 103/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:46:35.
Uchwała Nr 104/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:47:34.
Uchwała Nr 105/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2001 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:49:21.
Uchwała Nr 106/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia ceny za wodę i odbiór ścieków pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:50:11.
Uchwała Nr 107/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/43/95 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:17:00.
Uchwała Nr 108/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2000 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:18:00.
Uchwała Nr 109/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2000 - 2015 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:19:20.
Uchwała Nr 110/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:41:37.
Uchwała Nr 111/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie wydania opinii o zmianie nazwy miejscowości Błenna Towarzystwo na Błenna B pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 12:23:00 | Data modyfikacji: 2012-04-13 12:27:45.
Uchwała Nr 112/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie wydania opinii o zmianie pisowni miejscowości Roguszki na Rogóżki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 12:29:09.
Uchwała Nr 113/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 12:30:50.
Uchwała Nr 114/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 12:32:44.
Uchwała Nr 115/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 14:18:09.
Uchwała Nr 116/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 14:18:53.
Uchwała Nr 117/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji podmiotowych na 2001 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 15:03:56.
Uchwała Nr 118/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2001 rok 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 15:06:08.
Uchwała Nr 119/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2000 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-13 15:12:44.
Uchwała Nr 120/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:25:40.
Uchwała Nr 121/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminno-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:27:02.
Uchwała Nr 122/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:28:22.
Uchwała Nr 123/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:35:09.
Uchwała Nr 124/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Skarbanowie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:29:38.
Uchwała Nr 125/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/139/98 z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:39:00.
Uchwała Nr 126/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami w miejscowości Szczkówek” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:40:38.
Uchwała Nr 127/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:43:59.
Uchwała Nr 128/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:45:41.
Uchwała Nr 129/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/108/96 Rady gminy I Miasta w sprawie uchwalenia jednolitego Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:53:41.
Uchwała Nr 130/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:55:09.
Uchwała Nr 131/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:58:22.
Uchwała Nr 132/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 08:59:22.
Uchwała Nr 133/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:00:43.
Uchwała Nr 134/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:01:47.
Uchwała Nr 135/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie nabycia gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Izbicy Kujawskiej ulicy Górnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:04:31.
Uchwała Nr 136/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:05:33.
Uchwała Nr 137/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:06:47.
Uchwała Nr 138/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:08:36.
Uchwała Nr 139/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:28:02.
Uchwała Nr 140/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia ceny za wodę i odbiór ścieków pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:10:37.
Uchwała Nr 141/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:12:57.
Uchwała Nr 142/2001 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Izbicy Kujawskiej ulicy Górnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:15:06.
Uchwała Nr 143/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2002 rok

Część I

Część II

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:17:27.
Uchwała Nr 144/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:22:20.
Uchwała Nr 145/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2002 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:24:27.
Uchwała Nr 146/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2002 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:25:35.
Uchwała Nr 147/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie określenia zasad pomocy finansowej i rzeczowej oraz zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 09:26:50.
Uchwała Nr 148/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej za 2001 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:56:40.
Uchwała Nr 149/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:57:55.
Uchwała Nr 150/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2001 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:00:15.
Uchwała Nr 151/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo – dydaktycznych w gminie Izbica Kujawska w roku 2003 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:01:42.
Uchwała Nr 152/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie przystąpienia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Izbicy Kujawskiej w zakresie wprowadzenia funkcji przemysłowo – usługowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:03:52.
Uchwała Nr 153/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:06:48.
Uchwała Nr 154/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:08:18.
Uchwała Nr 155/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie okręgów wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:09:29.
Uchwała Nr 156/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie obwodów głosowania pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:10:23.
Uchwała Nr 157/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu gmin dla utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:12:21.
Uchwała Nr 158/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:14:28.
Uchwała Nr 159/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 142/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Izbicy Kujawskiej ul. Górnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:16:35.
Uchwała Nr 160/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:18:01.
Uchwała Nr 161/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:19:48.
Uchwała Nr 162/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2003 - 2006 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:29:46.
Uchwała Nr 163/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2003 roku zadania „Modernizacja drogi gminnej we wsi Grochowiska – Świętosławice z dofinansowaniem ze środków SPARD” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:33:49.
Uchwała Nr 164/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:34:48.
Uchwała Nr 165/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:35:44.
Uchwała Nr 166/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 września 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:37:05.
Uchwała Nr 167/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 października 2002 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:38:16.
Uchwała Nr 168/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 października 2002 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 152/2002 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:39:47.
Uchwała Nr 169/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 października 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, położoną w Izbicy Kujawskiej, przy ul. Kolska 46 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:41:21.
Data wprowadzenia: 2012-04-20 11:41:21
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska