Uchwała Nr I/1/94 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 08:53:25 | Data modyfikacji: 2012-05-11 08:56:47.
Uchwała Nr I/2/94 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 08:55:00 | Data modyfikacji: 2012-05-11 08:57:19.
Uchwała Nr I/3/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Burmistrza Gminy w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 08:59:03.
Uchwała Nr I/4/94 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Burmistrza Gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:00:33.
Uchwała Nr I/5/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:25:59.
Uchwała Nr I/6/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:06:41.
Uchwała Nr I/7/94 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:38:03.
Uchwała Nr I/8/94 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 11:34:46.
Uchwała Nr I/9/94 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 11:41:41.
Uchwała Nr II/10/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 12:56:21.
Uchwała Nr II/11/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Zarządu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 13:54:31.
Uchwała Nr II/12/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Zarządu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 14:01:22.
Uchwała Nr II/13/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 14:19:36.
Uchwała Nr II/14/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady gminy i miasta spośród członków rady pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:53:16.
Uchwała Nr III/15/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:57:13.
Uchwała Nr III/16/94 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji rady gminy i miasta o osoby spoza członków rady pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:58:31.
Uchwała Nr III/17/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. – o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w II półroczu 1994 r. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 15:01:09.
Uchwała Nr IV/18/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie utworzenia sołectwa Mieczysławowo pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 15:04:57.
Uchwała Nr IV/19/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta oraz ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 15:08:34.
Uchwała Nr IV/20/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków stałych komisji rady pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 15:17:38.
Uchwała Nr IV/21/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/127/92 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 08:55:02.
Uchwała Nr IV/22/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie Kujawskim oraz członków kolegium do Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Kujawskim pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 08:57:49.
Uchwała Nr IV/23/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie Kujawskim  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 08:58:55.
Uchwała Nr IV/24/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie wyboru członków kolegium do Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Kujawskim pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:00:17.
Uchwała Nr IV/25/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:05:03.
Uchwała Nr IV/26/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 1994 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:08:20.
Uchwała Nr V/27/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 listopada 1994 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wodociągowania gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:09:46.
Uchwała Nr V/28/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 listopada 1994 roku w sprawie wyboru sekretarza sesji pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:10:36.
Uchwała Nr V/29/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 listopada 1994 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Nadzorczej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Kujawskim pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:12:10.
Uchwała Nr V/30/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 listopada 1994 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zwołania ogólnego zebrania mieszkańców miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:13:42.
Uchwała Nr V/31/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 listopada 1994 roku w sprawie dokonania zmian w statucie gminy i miasta  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:15:46 | Data modyfikacji: 2012-05-23 14:37:56.
Uchwała Nr V/33/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 listopada 1994 roku w sprawie podpisania aneksu do „Porozumienia” Nr 30/91 z dnia 31.05.1991 r. dotyczący przejęcia zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku przez organy gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:18:33.
Uchwała Nr VII/34/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 1994 roku w sprawie nabycia gruntów położonych w Izbicy Kujawskiej przeznaczonych pod stację reduktorowo-pomiarową gazu oraz stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach i Śmielniku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:22:19.
Uchwała Nr VII/35/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, posiadania psów oraz ustalenia wysokości opłaty administracyjnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:23:39.
Uchwała Nr VII/36/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 1994 roku w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych na 1995 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:25:25.
Uchwała Nr VII/37/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:26:41.
Uchwała Nr VII/38/94 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 1994 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-18 12:16:26.
Uchwała Nr VIII/39/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 lutego 1995 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:42:04.
Uchwała Nr VIII/40/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 lutego 1995 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarczego na lata 1995-1998 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:43:54.
Uchwała Nr VIII/41/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 lutego 1995 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w I półroczu 1995 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:54:13.
Uchwała Nr VIII/42/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 lutego 1995 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:49:47.
Uchwała Nr VIII/43/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 lutego 1995 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Nadzorczej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:50:54.
Uchwała Nr IX/41/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Izbica Kuj. oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:56:47.
Uchwała Nr IX/42/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie ustalenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:57:56.
Uchwała Nr IX/43/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 09:58:55.
Uchwała Nr IX/44/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku przez organy gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:16:02.
Uchwała Nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 1995 rok

Uchwała z załącznikami

Załączniki c.d.

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:17:24.
Uchwała Nr IX/46/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 15 marca 1995 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:20:38.
Uchwała Nr IX/47/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 marca 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Izbica Kujawska, Statutu Sołectwa Mieczysławowo, oraz dokonania zmian w statutach pozostałych sołectw pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:24:46.
Uchwała Nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie zbycia gruntów położonych we wsi Augustynowo gm. Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:28:10.
Uchwała Nr X/49/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta oraz ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:30:26.
Uchwała Nr X/50/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1994 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:31:55.
Uchwała Nr XI/51/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 1995 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:40:13.
Uchwała Nr XI/52/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 1995 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:42:01.
Uchwała Nr XII/53/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 sierpnia 1995 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w II półroczu 1995 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:56:37.
Uchwała Nr XII/54/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 sierpnia 1995 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/169/93 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 roku określającej inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 10:58:48.
Uchwała Nr XII/55/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 sierpnia 1995 roku w sprawie ustalenia zasad i zakresu przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych w gminie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:00:26.
Uchwała Nr XIII/56/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 września 1995 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Garbarska 3 stanowiącej własność gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:02:34 | Data modyfikacji: 2012-05-24 11:11:29.
Uchwała Nr XIII/57/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 września 1995 roku w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego – oficyny wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Szkolna 13 stanowiącego własność gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:05:10.
Uchwała Nr XIII/58/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 września 1995 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Chotlu gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:06:50.
Uchwała Nr XIII/59/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 września 1995 roku w sprawie zbycia gruntów położonych we wsi Augustynowo gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:09:18.
Uchwała Nr XIII/60/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 września 1995 roku w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-24 11:14:00.
Uchwała Nr XIII/61/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 1995 roku w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:32:24.
Uchwała Nr XIII/62/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 1995 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:38:46.
Uchwała Nr XIII/63/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 1995 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:04:28.
Uchwała Nr XIII/64/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 1995 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:07:04.
Uchwała Nr XIV/65/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 grudnia 1995 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:08:13.
Uchwała Nr XIV/66/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 grudnia 1995 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej – uchylona uchwałą Nr XXIX/140/98 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:09:49.
Uchwała Nr XIV/67/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 12 grudnia 1995 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i stwierdzenie własności budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:20:25.
Uchwała Nr XV/68/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie ogłoszenia dni żałoby na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska w związku z tragedią wybuchu zakładu pirotechnicznego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:22:50.
Uchwała Nr XV/69/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków w 1996 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:23:56.
Uchwała Nr XVI/70/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:24:59.
Uchwała Nr XVI/71/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie powołania skarbnika gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:25:56.
Uchwała Nr XVI/72/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:27:48.
Uchwała Nr XVI/73/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, posiadania psów oraz ustalenia wysokości opłaty administracyjnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:29:02.
Uchwała Nr XVI/74/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych na 1996 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:30:01.
Uchwała Nr XVI/75/95 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 1995 roku zmieniająca Uchwałę Nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-29 09:31:48.
Uchwała Nr XVII/76/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 1996 roku w sprawie obniżenia ceny żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym jako podstawa naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Izbica Kujawska w I półroczu 1996 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:01:31.
Uchwała Nr XVII/77/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 1996 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji rady gminy i miasta o osoby spoza członków rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:55:07.
Uchwała Nr XVII/78/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 1996 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 09:56:39.
Uchwała Nr XVII/79/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 1996 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:07:44.
Uchwała Nr XVIII/80/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/169/93 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 roku określającej inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:10:13 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:31:53.
Uchwała Nr XVIII/81/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie zbycia współudziału ½ części nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Kolskiej 19 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:21:23.
Uchwała Nr XVIII/82/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 1996 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:27:00.
Uchwała Nr XVIII/83/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie przyjęcia zmian do przyjętych zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu rejonowego we Włocławku przez organy gminy określonych w uchwale Nr IX/44/95 Rady Gminy i Miasta z dnia 15 marca 1996 r. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:29:16.
Uchwała Nr XVIII/84/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania z-cy przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:30:35 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:32:28.
Uchwała Nr XVIII/85/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie odwołania Marka Baszewskiego z funkcji z-cy przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:47:26 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:32:50.
Uchwała Nr XVIII/86/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru z-cy przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:48:20.
Uchwała Nr XVIII/87/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie wyboru radnego Ryszarda Dąbrowskiego na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:49:47.
Uchwała Nr XVIII/88/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjno-budżetowej Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:51:00 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:33:25.
Uchwała Nr XIX/89/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1996 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 1995 rok i udzielenia absolutorium zarządowi pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:58:07.
Uchwała Nr XIX/90/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1996 roku w sprawie przyjęcia regulaminu komisji rewizyjno – budżetowej Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 10:59:12 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:34:27.
Uchwała Nr XIX/91/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1996 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta na 1996 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 11:50:47 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:34:46.
Uchwała Nr XIX/92/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1996 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków stałych komisji Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:08:59.
Uchwała Nr XIX/93/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1996 roku w sprawie zasad remontu i budowy dróg gminnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:09:41.
Uchwała Nr XX/94/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:11:35.
Uchwała Nr XX/95/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie przystąpienia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Izbica Kujawska w zakresie wprowadzenia funkcji usług handlu /targowisko miejskie/ dla gruntu rolnego przy ul. Polnej i Rolniczej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:13:29.
Uchwała Nr XX/96/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów położonych w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na targowisko komunalne pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:14:53.
Uchwała Nr XX/97/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie odpłatnego przekazania gruntów oznaczonych geodezyjnie nr 6/5 o pow. 1003 m2 położonych w Izbicy Kujawskiej pod stację reduktorowo-pomiarową gazu pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:18:47.
Uchwała Nr XX/98/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie zmiany nazwy komisji rewizyjno-budżetowej Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:19:10.
Uchwała Nr XX/99/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:20:09 | Data modyfikacji: 2012-08-29 12:21:18.
Uchwała Nr XX/100/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Mieczysławowie pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:22:39.
Uchwała Nr XX/101/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 1996 roku w sprawie obniżenia ceny żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym jako podstawa naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Izbica Kujawska w II półroczu 1996 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:23:55.
Uchwała Nr XXI/102/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Izbica Kujawska w zakresie wprowadzenia funkcji usług handlu (targowisko miejskie) dla gruntu rolnego o nr ewid. 6/4 o pow. 7,72 ha przy ul. Polnej i Rolniczej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:26:29.
Uchwała Nr XXI/103/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 37 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:27:18.
Uchwała Nr XXI/104/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. 11 listopada 4 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:28:04.
Uchwała Nr XXI/105/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Augustynowie gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:28:55.
Uchwała Nr XXI/106/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 12:30:22.
Uchwała Nr XXI/107/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII/82/96 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 r. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 11:57:33.
Uchwała Nr XXI/108/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 1996 roku w sprawie uchwalenia jednolitego Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 11:59:43.
Uchwała Nr XXII/109/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy na 1997 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:03:42.
Uchwała Nr XXII/110/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:04:49.
Uchwała Nr XXII/111/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych na 1997 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:05:58.
Uchwała Nr XXII/112/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków w 1997 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:07:29.
Uchwała Nr XXII/113/96 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1996 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII/82/96 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:09:33.
Uchwała Nr XXIII/114/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 marca 1997 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. 11 Listopada 4 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:11:23.
Uchwała Nr XXIII/115/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:12:42.
Uchwała Nr XXIII/116/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 marca 1997 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1997 rok i powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:14:43.
Uchwała Nr XXIII/117/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 marca 1997 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 1997 rok

Uchwała z załacznikami

Załaczniki cd.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:15:46.
Uchwała Nr XXIV/118/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 1996 rok i udzielenia absolutorium zarządowi gminy i miasta 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-28 14:07:33.
Uchwała Nr XXIV/119/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 1997 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:14:28.
Uchwała Nr XXIV/120/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:31:20.
Uchwała Nr XXIV/121/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:33:08.
Uchwała Nr XXV/122/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 1997 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:34:46.
Uchwała Nr XXV/123/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 1997 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:36:41.
Uchwała Nr XXVI/124/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 1997 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:38:54.
Uchwała Nr XXVI/125/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 1997 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:41:10.
Uchwała Nr XXVI/126/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 1997 roku w sprawie opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:42:21.
Uchwała Nr XXVI/127/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 1997 roku w sprawie ustalenia diet członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:43:44.
Uchwała Nr XXVI/128/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 1997 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:44:55.
Uchwała Nr XXVI/129/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 1997 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:48:00.
Uchwała Nr XXVII/130/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w 1998 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:49:25.
Uchwała Nr XXVII/131/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 1998 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:50:30.
Uchwała Nr XXVII/132/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. – o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 1998 r. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:52:03.
Uchwała Nr XXVII/133/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków na oczyszczalnię pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:53:28.
Uchwała Nr XXVII/134/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 1998 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:54:17.
Uchwała Nr XXVII/135/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:55:09.
Uchwała Nr XXVII/136/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:56:07.
Uchwała Nr XXVII/137/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:56:51.
Uchwała Nr XXVII/138/97 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 1997 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Kolskiej 32 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:57:44.
Uchwała Nr XXIX/139/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:40:42 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:32:03.
Uchwała Nr XXIX/140/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:41:23 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:31:45.
Uchwała Nr XXIX/141/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:42:46 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:31:31.
Uchwała Nr XXIX/142/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyjęcia zmian do przyjętych zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku przez organy gminy określonych w uchwale Nr IX/44/95 Rady Gminy i Miasta z dnia 15 marca 1995 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:46:32 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:31:18.
Uchwała Nr XXIX/143/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 1998 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:57:00 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:31:04.
Uchwała Nr XXX/144/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 1998 rok

Uchwała z załącznikami

Załączniki c.d.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:58:12 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:30:48.
Uchwała Nr XXXI/145/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej (tekst jednolity Uchwała Nr XXI/108/96 RGiM Izbicy Kujawskiej z dnia 22.10.1996 r w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:02:30 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:30:30.
Uchwała Nr XXXI/146/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:03:30 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:30:16.
Uchwała Nr XXXI/147/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:04:38 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:30:01.
Uchwała Nr XXXI/148/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy do Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:07:07 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:29:41.
Uchwała Nr XXXI/149/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 1997 rok i udzielenie absolutorium zarządowi gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:09:55 | Data modyfikacji: 2013-01-04 11:29:26.
Uchwała Nr XXXII/150/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 1998 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:11:05.
Uchwała Nr XXXII/151/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:12:42.
Uchwała Nr XXXII/152/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie przyjęcia zmian do przyjętych zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku przez organy gminy określone w Uchwale Nr VI/39/90 Rady GiM z dnia 19.10.1990 r. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:14:26.
Uchwała Nr XXXII/153/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/139/98 z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:16:30.
Uchwała Nr XXXII/154/98 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków na oczyszczalnię pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:28:21.
Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:28:21
Opublikowane przez: Beata Kubiak