Uchwała Nr I/1/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:27:13.
Uchwała Nr I/2/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:28:27.
Uchwała Nr I/3/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:29:30.
Uchwała Nr I/4/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:38:30.
Uchwała Nr I/5/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie powołania Kierownika USC pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:45:11.
Uchwała Nr I/6/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie ustalenia terminu wyboru burmistrza i Komisji Inwentaryzacyjnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:46:35.
Uchwała Nr I/7/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie wyboru burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:47:22.
Uchwała Nr II/8/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:57:12.
Uchwała Nr II/9/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Statutowej  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:55:54 | Data modyfikacji: 2013-05-29 14:56:17.
Uchwała Nr II/10/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 1990r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 15:11:09.
Uchwała Nr II/11/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 1990r. w sprawie ustalenia liczby członków zarządu gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:33:41 | Data modyfikacji: 2013-06-03 10:34:02.
Uchwała Nr III/12/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie wyboru zastępcy burmistrza Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:35:32.
Uchwała Nr III/13/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie powołania Posterunku Policji Lokalnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:36:41.
Uchwała Nr III/14/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie wyboru Zarządu Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:37:48.
Uchwała Nr III/15/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:41:42.
Uchwała Nr III/16/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i członków stałych komisji Rady 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:44:23.
Uchwała Nr III/17/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie powołania sekretarza oraz skarbnika gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:24:33.
Uchwała Nr III/18/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 1990r. w sprawie powołania liczby i rodzaju stałych komisji Rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:32:32.
Uchwała Nr IV/19/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie wyboru sekretarza sesji pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:33:32.
Uchwała Nr IV/20/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:37:21.
Uchwała Nr IV/21/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:38:11.
Uchwała Nr IV/22/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:39:18.
Uchwała Nr IV/23/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie wyboru komisji rady gminy spośród członków rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:40:09.
Uchwała Nr IV/24/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru składów osobowych komisji rady spośród kandydatów zgłoszonych spoza członków Rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:42:12.
Uchwała Nr IV/25/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie wyboru składów osobowych komisji rady spośród kandydatów zgłoszonych spoza rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:43:21.
Uchwała Nr IV/26/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:45:10.
Uchwała Nr IV/27/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru ławników do Sądu Pracy we Włocławku, Sądu Rejonowego w Radziejowie Kujawskim oraz członków kolegium do Kolegium ds Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Kujawskim pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:47:40.
Uchwała Nr IV/28/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie Kujawskim i Sądu Pracy we Włocławku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:49:23.
Uchwała Nr IV/29/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie wyboru członków kolegium do Kolegium ds Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Kujawskim pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:52:47.
Uchwała Nr IV/30/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie pobierania podatku od posiadanych psów pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:53:28 | Data modyfikacji: 2013-06-03 11:57:33.
Uchwała Nr IV/31/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie, dysponowania rezerwą budżetową oraz dokonywania zmian w planie wydatków funduszu gminnego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:54:56.
Uchwała Nr IV/32/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 1990r. w sprawie przeznaczenia gruntów państwowych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:56:01 | Data modyfikacji: 2013-06-03 11:57:19.
Uchwała Nr V/33/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 1990r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:42:45.
Uchwała Nr V/34/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 1990r. o połączeniu gmin pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:43:36.
Uchwała Nr V/35/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:45:16.
Uchwała Nr V/36/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 1990r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:46:04.
Uchwała Nr V/37/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 1990r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rady ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zaopatrzenia oraz Spraw Samorządowych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:47:22.
Uchwała Nr VI/38/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:48:36.
Uchwała Nr VI/39/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku przez organy gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:50:08.
Uchwała Nr VI/40/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:51:07.
Uchwała Nr VI/41/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:52:08.
Uchwała Nr VI/42/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 14:53:57 | Data modyfikacji: 2013-06-03 14:54:20.
Uchwała Nr VI/43/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:46:32.
Uchwała Nr VI/44/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 1990r. w sprawie udzielenia zwrotnego zasiłku kasowego z funduszu zasobowego dla zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:48:08.
Uchwała Nr VII/45/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie utworzenia sołectwa Tymień i Cieplinki oraz Komitetu Osiedlowego miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:49:36.
Uchwała Nr VII/46/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Komitetu Osiedlowego miasta Izbica Kujawska 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:51:03.
Uchwała Nr VII/47/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:51:58.
Uchwała Nr VII/48/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie zbycia nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:53:20.
Uchwała Nr VII/49/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie nie oddania w najem części poczekalni PKS dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska na cele działalności handlowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:54:28.
Uchwała Nr VII/50/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie dokonania zmian w budżecie w 1990 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:55:13.
Uchwała Nr VII/51/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie funduszu kultury fizycznej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:55:58.
Uchwała Nr VII/52/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie zmiany granic miasta i gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:56:45.
Uchwała Nr VII/53/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 1990r. w sprawie przyjęcia zadań wynikających z potrzeb koordynac. w akcji zima 1990/91 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:58:10.
Uchwała Nr VIII/54/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1990r. w sprawie obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 27 maja 19990 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:59:16.
Uchwała Nr VIII/55/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1990r. w sprawie likwidacji Policji Lokalnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:00:19.
Uchwała Nr VIII/56/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 1990r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i członków stałych komisji rady oraz przewodniczącego rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:01:16.
Uchwała Nr IX/57/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991r. w sprawie uchwalenia statutu gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:36:28.
Uchwała Nr IX/58/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:37:40.
Uchwała Nr IX/59/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991r. w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:38:24.
Uchwała Nr IX/60/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:44:08.
Uchwała Nr IX/61/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991r. w sprawie zmiany granic miasta Izbica Kujawska i sołectwa Kazimierowo pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:46:46.
Uchwała Nr IX/62/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/90 RGiM w sprawie utworzenia sołectwa Tymień i Cieplinki oraz Komitetu Osiedlowego miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:51:54.
Uchwała Nr X/63/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 marca 1991r. w sprawie budżetu gminy na 1991 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:55:49 | Data modyfikacji: 2013-06-24 10:00:32.
Uchwała Nr X/64/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 marca 1991r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Ciepliny pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:55:01.
Uchwała Nr XI/65/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1990 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:57:30 | Data modyfikacji: 2013-06-24 10:01:55.
Uchwała Nr XI/66/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 09:58:40 | Data modyfikacji: 2013-06-24 10:02:30.
Uchwała Nr XI/67/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Urzędu Rejonowego we Włocławku przez organy gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:05:42 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:23:09.
Uchwała Nr XI/68/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:07:04 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:27:09.
Uchwała Nr XI/69/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:13:07 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:27:50.
Uchwała Nr XI/70/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 27 maja 1990 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:16:46 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:28:04.
Uchwała Nr XI/71/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 1991r. w sprawie opłat sanitarnych na terenie miasta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:17:51 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:30:46.
Uchwała Nr XII/72/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 1991r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 1991 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:34:29 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:33:56.
Uchwała Nr XII/73/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 1991r. w sprawie odwołania skarbnika gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:38:24 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:34:13.
Uchwała Nr XII/74/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 1991r. w sprawie powołania skarbnika gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 10:39:40 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:34:32.
Uchwała Nr XII/75/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 1991r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 1991 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 11:15:22 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:34:45.
Uchwała Nr XII/76/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 1991r. w sprawie zatwierdzenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 11:19:48 | Data modyfikacji: 2013-06-24 11:35:00.
Uchwała Nr XIII/77/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 1991r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu na terenie gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-06-24 11:21:42.
Uchwała Nr XIII/78/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 1991r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Izbicy Kujawskiej OM "Morele" pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:05:32.
Uchwała Nr XIII/79/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 1991r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:07:19.
Uchwała Nr XIII/80/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 1991r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do dokonywania zmian w budżecie na 1991 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:25:36.
Uchwała Nr XIII/81/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 1991r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Żwirki i Wigury 4 położonej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:53:12.
Uchwała Nr XIV/82/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 października 1991r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:56:57.
Uchwała Nr XIV/83/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 października 1991r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 1991 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:57:52.
Uchwała Nr XIV/84/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 października 1991r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy budżetowej na 1991 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 14:58:57.
Uchwała Nr XIV/85/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 października 1991r. w sprawie zmiany średniej ceny skupu żyta pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:00:30 | Data modyfikacji: 2013-07-03 15:01:00.
Uchwała Nr XV/86/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 1991r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości jednostek służby zdrowia z terenu gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:02:22.
Uchwała Nr XV/87/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 1991r. w sprawie likwidacji stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy, zmniejszenia składu osobowego Zarządu Gminy oraz zmiany przepisów prawa lokalnego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:04:22 | Data modyfikacji: 2013-07-03 15:07:42.
Uchwała Nr XV/88/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 1991r. w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy - Zastępcy Burmistrza Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:07:14.
Uchwała Nr XVI/89/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 1991r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy, zmniejszenia składu osobowego Zarządu Gminy oraz zmiany przepisów prawa lokalnego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:16:51.
Uchwała Nr XVI/90/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 1991r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy - Zastępcy Burmistrza Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:18:20.
Uchwała Nr XVI/91/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 1991r. w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:19:17.
Uchwała Nr XVI/92/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 1991r. w sprawie określenia granic gruntów na których realizowane będzie skoncentrowane budownictwo jednorodzinne pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 15:20:25.
Uchwała Nr XVI/93/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 1991r. w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjno-budżetowej rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:18:46 | Data modyfikacji: 2013-07-05 13:23:29.
Uchwała Nr XVII/94/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1991r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy z wykonania uchwał rady gminy od początku kadencji rady pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:20:30.
Uchwała Nr XVII/95/91 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1991r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy z wykonania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjno - budżetowej rady gminy z przeprowadzonej kontroli w M-GOK pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:22:54.
Uchwała Nr XVIII/96/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy na 1992 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:42:23.
Uchwała Nr XVIII/97/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:43:13.
Uchwała Nr XVIII/98/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:47:18.
Uchwała Nr XVIII/99/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/60/91 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 1991 roku określającej inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:48:49.
Uchwała Nr XVIII/100/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:50:02.
Uchwała Nr XVIII/101/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie komunalizacji lecznicy zwierząt w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:53:01 | Data modyfikacji: 2013-07-05 13:53:48.
Uchwała Nr XVIII/102/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania do przeprowadzenia wyboru członka Zarządu Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:58:37.
Uchwała Nr XVIII/103/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Gminy w związku z odwołaniem Zastępcy Burmistrza Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:59:42.
Uchwała Nr XIX/104/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie budżetu gminy na 1992 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:00:54 | Data modyfikacji: 2013-07-05 15:05:57.
Uchwała Nr XIX/105/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego wodociągów i kanalizacji w Izbicy Kujawskiej z wydzielonego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oddziału produkcyjnego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:02:41.
Uchwała Nr XIX/106/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:04:39.
Uchwała Nr XIX/107/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania odnośnie zmiany składu osobowego komisji rewizyjno-budżetowej rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:05:48.
Uchwała Nr XIX/108/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji rewizyjno-budżetowej rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:07:40.
Uchwała Nr XIX/109/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie nie udzielenia zwolnienia dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Izbicy Kujawskiej z płacenia podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:12:58.
Uchwała Nr XIX/110/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej z płacenia podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:24:15.
Uchwała Nr XIX/111/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:55:28.
Uchwała Nr XIX/112/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie opinii na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego jezior Długie i Modzerowo, oraz opracowania planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego tych jezior pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:57:19.
Uchwała Nr XIX/113/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie uchwalenia podatku od środków transportowych w 1992 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:58:30.
Uchwała Nr XIX/114/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie przystąpienia do Unii Miasteczek Polskich pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:59:30.
Uchwała Nr XIX/115/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie przyznania limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady Gminy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 15:01:28.
Uchwała Nr XX/116/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1991 r i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 15:03:02 | Data modyfikacji: 2013-07-05 15:06:50.
Uchwała Nr XX/117/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 15:03:51.
Uchwała Nr XX/118/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia zasad zwolnienia z płacenia podatku z gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 15:05:01.
Uchwała Nr XX/119/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania odnośnie zmniejszenia dotacji dla M-GOK o 100 mln. zł w 1992 i zmiany uchwały budżetowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:40:35.
Uchwała Nr XX/120/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 1992 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:46:15.
Uchwała Nr XXI/121/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 01.04.1992 r. w sprawie budżetu gminy na 1992 rok oraz uchylenia uchwały Nr XX/120/92 Rady Gminy z dnia 30.04.1992r w sprawie dokonania zmian w budżecie pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:49:11.
Uchwała Nr XXI/122/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/115/92 Rady Gminy z dnia 1 kwietnia 1992 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:50:26.
Uchwała Nr XXI/123/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:51:19.
Uchwała Nr XXI/124/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/92 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 10.02.1992r w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 10:52:58.
Uchwała Nr XXI/125/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały XX/116/92 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 1992 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1991r i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:00:31.
Uchwała Nr XXI/126/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/100/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 10.02.1992 r w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i uchwały Nr XIX/109/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 01.04.1992r w sprawie nie udzielenia zwolnienia dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Izbicy Kujawskiej z płacenia podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:04:21.
Uchwała Nr XXI/127/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:05:50.
Uchwała Nr XXI/128/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/2/90 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:07:16 | Data modyfikacji: 2013-07-17 15:02:28.
Uchwała Nr XXII/129/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 sierpnia 1992 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984r - o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w II półroczu 1992 r pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:19:16.
Uchwała Nr XXIII/130/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:34:32.
Uchwała Nr XXIII/131/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/92 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 roku w sprawie budżetu gminy na 1992 rok z późniejszymi zmianami pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:36:26.
Uchwała Nr XXIV/132/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/92 Rady Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 1992 roku w sprawie budżetu gminy na 1992 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:45:27.
Uchwała Nr XXIV/133/92 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:49:25.
Uchwała Nr XXV/134/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, posiadania psów oraz opłaty administracyjnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:51:18.
Uchwała Nr XXV/135/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych w 1993 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:56:09.
Uchwała Nr XXV/136/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.11.1984r - o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w I półroczu 1993 r pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:59:46.
Uchwała Nr XXV/137/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i członków stałych komisji rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:06:51.
Uchwała Nr XXV/138/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy na 1993 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:13:15 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:13:31.
Uchwała Nr XXV/139/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie przyjęcia ceny 1m2 gruntów budowlanych położonych w mieście Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:14:52.
Uchwała Nr XXVI/140/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie zamiany działki budowlanej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:15:55.
Uchwała Nr XXVI/141/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezagospodarowanej przy ulicy Żwirki i Wigury 4 położonej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:19:14.
Uchwała Nr XXVII/142/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:36:47.
Uchwała Nr XXVII/143/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie odwołania radnego Nijaka Tadeusza z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:43:21.
Uchwała Nr XXVII/144/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:45:56.
Uchwała Nr XXVII/145/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:47:49.
Uchwała Nr XXVIII/146/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie nie zwiększania o 30% planowanego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników we wszystkich działach budżetu gminy na 1993 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:49:57.
Uchwała Nr XXVIII/147/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie budżetu gminy na 1993 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:51:21 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:52:00.
Uchwała Nr XXVIII/148/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:53:10.
Uchwała Nr XXVIII/149/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia ceny 1m2 gruntów budowlanych położonych w mieście Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:54:21.
Uchwała Nr XXVIII/150/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:55:14.
Uchwała Nr XXIX/151/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1992 r i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:57:11 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:58:02.
Uchwała Nr XXIX/152/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności oraz Praw Obywatelskich Rady Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:59:31.
Uchwała Nr XXIX/153/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy z wykonania uchwał rady gminy podjętych na sesji Nr XXIII do XXVIII sesji włącznie pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:01:07.
Uchwała Nr XXIX/154/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Pasieka pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:02:22.
Uchwała Nr XXIX/155/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/93 Rady Gminy z dnia 30 marca 1993 r w sprawie budżetu gminy na 1993 rok  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:10:11.
Uchwała Nr XXIX/156/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie formy sprzedaży mieszkania pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:11:34.
Uchwała Nr XXX/157/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:13:03.
Uchwała Nr XXX/158/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXVIII/147/93 Rady Gminy z dnia 30 marca 1993 r w sprawie budżetu gminy na 1993 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:14:54.
Uchwała Nr XXX/159/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:17:25 | Data modyfikacji: 2013-07-17 14:18:55.
Uchwała Nr XXX/160/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji rady gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:18:30.
Uchwała Nr XXX/161/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:19:59.
Uchwała Nr XXXI/162/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:21:48.
Uchwała Nr XXXI/163/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.111984 r - o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w II półroczu 1993 r pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:23:59.
Uchwała Nr XXXI/164/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie umieszczenia plakatów i haseł wyborczych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:24:44.
Uchwała Nr XXXII/165/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/147/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:35:09 | Data modyfikacji: 2013-07-17 15:02:52.
Uchwała Nr XXXII/166/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:40:00.
Uchwała Nr XXXII/167/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Józefowo pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:40:57.
Uchwała Nr XXXII/168/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:41:46.
Uchwała Nr XXXII/169/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:42:42.
Uchwała Nr XXXIII/170/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/147/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:44:11.
Uchwała Nr XXXIII/171/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych w 1994 r. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:45:17.
Uchwała Nr XXXIII/172/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, posiadania psów oraz ustalenia wysokości opłaty administracyjnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:46:20.
Uchwała Nr XXXIII/173/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie obsługi kasowej gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:47:14.
Uchwała Nr XXXIII/174/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie przejęcia szkół przez samorząd gminy  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:49:02.
Uchwała Nr XXXIII/175/93 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia w statucie zmian dotyczących uregulowań związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do pracowników mianowanych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:50:25.
Uchwała Nr XXXIV/176/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.111984 r - o podatku rolnym jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w I półroczu 1994 r pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:52:12.
Uchwała Nr XXXIV/177/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie nadania herbu Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:52:57.
Uchwała Nr XXXIV/178/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie regulaminu tajnego głosowania w sprawie przyjęcia przez radę wniosku do Zarządu Gminy w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:54:21.
Uchwała Nr XXXIV/179/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:55:34.
Uchwała Nr XXXV/180/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Izbicy Kujawskiej na 1994 rok

Uchwała cz. I

Uchwała cz.II

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:56:43.
Uchwała Nr XXXV/181/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i lokalu położonego w miejscowości Błenna oznaczonej Nr 224/3 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 14:59:11.
Uchwała Nr XXXVI/182/94 Rady Gminy w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1993 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 15:00:42 | Data modyfikacji: 2013-07-17 15:01:24.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 15:00:42
Data modyfikacji: 2013-07-17 15:01:24
Opublikowane przez: Beata Kubiak