> Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-03-23 10:56:33 | Data modyfikacji: 2017-06-23 09:55:43.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-23 10:00:46 | Data modyfikacji: 2017-06-23 09:55:43.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek + kart informacyjna

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-03-23 10:58:11 | Data modyfikacji: 2014-11-06 08:46:01.

Wsparcie finansowe na unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2013-11-26 15:00:03 | Data modyfikacji: 2014-11-06 08:46:38.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-19 11:55:00 | Data modyfikacji: 2014-11-06 08:46:38.
Data wprowadzenia: 2017-12-19 11:55:00
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl