Kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XLIX/323/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:31:15.

Uchwała Nr XLIX/322/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:29:57.

Uchwała Nr XLIX/321/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:27:11 | Data modyfikacji: 2018-11-06 13:27:35.

Uchwała Nr XLIX/320/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:20:56 | Data modyfikacji: 2018-11-06 13:21:09.

Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:57:01.

Uchwała Nr XLVIII/318/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.5124)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:52:42 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:05:35.

Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:35:48.

Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:33:56.

Uchwała Nr XLVIII/315/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.5125)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:26:03 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:05:06.

Uchwała Nr XLVIII/314/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 13:23:14.

Uchwała Nr XLVII/313/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:43:47 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:58:56.

Uchwała Nr XLVII/312/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego odpłatnego utrzymania grobów wojennych położonych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:33:36.

Uchwała Nr XLVII/311/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:32:18.

Uchwała Nr XLVII/310/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.4233)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:31:32 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:03:12.

Uchwała Nr XLVII/309/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:27:35.

Uchwała Nr XLVII/308/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.4232)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:25:50 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:04:07.

Uchwała Nr XLVII/307/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:24:08 | Data modyfikacji: 2019-04-16 14:49:53.

Uchwała Nr XLVII/306/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.4231)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:22:07 | Data modyfikacji: 2018-11-30 08:02:38.

Uchwała Nr XLVI/305/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3968)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 11:03:11 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:58:31.

Uchwała Nr XLVI/304/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska ( DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3967)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 11:00:17 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:57:58.

Uchwała Nr XLVI/303/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 10:52:37 | Data modyfikacji: 2018-07-30 10:52:48.

Uchwała Nr XLVI/302/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3966)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 10:49:26 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:57:26.

Uchwała Nr XLVI/301/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 10:43:13 | Data modyfikacji: 2018-07-30 10:43:31.

Uchwała Nr XLV/300/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynków mieszkalnych jednolokalowych wraz ze sprzedażą gruntu

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:27:26 | Data modyfikacji: 2018-06-29 15:29:06.

Uchwała Nr XLV/299/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:25:38 | Data modyfikacji: 2018-06-29 15:28:55.

Uchwała Nr XLIV/298/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3633)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:24:30 | Data modyfikacji: 2018-07-12 10:45:37.

Uchwała Nr XLV/297/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:19:21 | Data modyfikacji: 2018-06-29 15:22:22.

Uchwała Nr XLIV/296/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:54:37.

Uchwała Nr XLIV/295/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3180)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:44:43 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:25:08.

Uchwała Nr XLIV/294/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3179)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:40:11 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:24:33.

Uchwała Nr XLIV/293/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:38:51.

Uchwała Nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.3178)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:36:02 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:24:00.

Uchwała Nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:27:48 | Data modyfikacji: 2018-06-13 14:28:19.

Uchwała Nr XLIV/290/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:22:36.

Uchwała Nr XLIV/289/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:12:47.

Uchwała Nr XLIV/288/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:11:28.

Uchwała Nr XLIV/287/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/275/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:06:20.

Uchwała Nr XLIV/286/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:01:49.

Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:48:38.

Uchwała Nr XLIII/284/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2844)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 14:26:38 | Data modyfikacji: 2018-05-25 08:39:42.

Uchwała Nr XLIII/283/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 14:23:30.

Uchwała Nr XLII/282/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2279)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:18:28 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:20:50.

Uchwała Nr XLII/281/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2278)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:17:03 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:20:14.

Uchwała Nr XLII/280/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie obwodów głosowania (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2277)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:15:45 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:17:55.

Uchwała Nr XLII/279/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018" (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2276)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:14:53 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:17:24.

Uchwała Nr XLII/278/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:13:29.

Uchwała Nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2275)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:12:15 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:16:47.

Uchwała Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:08:12 | Data modyfikacji: 2018-04-16 14:20:20.

Uchwała Nr XLII/275/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska „.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 14:06:41 | Data modyfikacji: 2018-04-16 14:08:27.

Uchwała Nr XLI/274/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli realizaujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2266)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:39:48 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:15:41.

Uchwała Nr XLI/273/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2019 wraz ze wskazaniem potrzeb

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:33:09 | Data modyfikacji: 2018-03-28 14:35:30.

Uchwała Nr XLI/272/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:28:49.

Uchwała Nr XLI/271/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:23:46.

Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2018” (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2265)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:21:59 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:14:51.

Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.2264)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:15:47 | Data modyfikacji: 2018-04-23 08:13:00.

Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.1677)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:07:03 | Data modyfikacji: 2018-04-04 08:25:39.

Uchwała Nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.1678)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 14:01:44 | Data modyfikacji: 2018-04-04 08:24:38.

Uchwała Nr XLI/266/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:53:57 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:54:13.

Uchwała Nr XL/265/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:15:26 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:53:43.

Uchwała Nr XL/264/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:14:04 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:53:52.

Uchwała Nr XL/263/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:12:00 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:54:02.

Uchwała Nr XL/262/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:10:11 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:54:12.

Uchwała Nr XL/261/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:04:06 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:54:22.

Uchwała Nr XL/260/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:01:10 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:54:42.

Uchwała Nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 13:51:03 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:54:53.

Uchwała Nr XL/258/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury po nazwą: Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.867)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 13:42:11 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:55:45.

Uchwała Nr XL/257/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:21:38 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:55:54.

Uchwała Nr XL/256/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:20:25 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:56:04.

Uchwała Nr XL/255/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:18:18 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:56:25.

Uchwała Nr XL/254/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:45:55 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:56:35.

Uchwała Nr XL/253/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:41:50 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:56:45.

Uchwała Nr XL/252/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.798)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:35:02 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:56:56.

Uchwała Nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:27:06 | Data modyfikacji: 2018-03-26 14:57:08.

Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:36:52.

Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:34:48 | Data modyfikacji: 2018-01-08 12:35:01.

Uchwała Nr XXXIX/248/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.352)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:32:44 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:52:26.

Uchwała Nr XXXIX/247/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2017 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:27:08.

Uchwała Nr XXXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:21:36 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:28:33.

Uchwała Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.12)

Uchwała i załączniki część 1

Załączniki część 2

Załączniki część 3

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:01:23 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:17:36.

Uchwała Nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:49:19 | Data modyfikacji: 2017-12-20 12:49:37.

Uchwała Nr XXXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:46:06.

Uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.198)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:41:49 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:19:36.

Uchwała Nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:37:28 | Data modyfikacji: 2017-12-20 12:37:49.

Uchwała Nr XXXVIII/240/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 12:26:24 | Data modyfikacji: 2017-12-20 12:29:26.

Uchwała Nr XXXVII/239/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:55:08.

Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawieudzielenia pomocy finansowej przez Gminę Izbica Kujawska dla Powiatu Sępoleńskiego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:52:40.

Uchwała Nr XXXVII/237/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:50:47.

Uchwała Nr XXXVII/236/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4735)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:46:07 | Data modyfikacji: 2017-12-08 11:04:34.

Uchwała Nr XXXVII/235/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4734)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:42:42 | Data modyfikacji: 2017-12-08 11:02:48.

Uchwała Nr XXXVII/234/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4733)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:37:42 | Data modyfikacji: 2017-12-08 11:05:56.

Uchwała Nr XXXVII/233/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4732)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:35:56 | Data modyfikacji: 2017-12-08 11:06:51.

Uchwała Nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:34:28.

Uchwała Nr XXXVII/231/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko–Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:31:35.

Uchwała Nr XXXVII/230/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4592)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:26:56 | Data modyfikacji: 2017-12-08 11:07:41.

Uchwała Nr XXXVII/229/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:23:50.

Uchwała Nr XXXVI/228/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 09:33:56.

Uchwała Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.3835)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 09:30:55 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:28:00.

Uchwała Nr XXXVI/226/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 09:19:41 | Data modyfikacji: 2017-10-04 09:20:20.

Uchwała Nr XXXVI/225/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 09:16:28.

Uchwała Nr XXXVI/224/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 09:12:49.

Uchwała Nr XXXVI/223/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 09:10:43.

Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Błennie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:58:40.

Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w ośmioletnią Szkolę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:48:40.

Uchwała Nr XXXV/220/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:43:12.

Uchwała Nr XXXV/219/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.3442)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:24:22 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:27:19.

Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:19:56 | Data modyfikacji: 2017-09-21 08:20:34.

Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia apelu do Zarządu i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 269 i 270

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:10:21.

Uchwała Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2017 r. do programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim"

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:30:11.

Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2027

pobierz

Załącznik do Uchwały

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:24:49.

Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej powstałej z przekształcenia gimnazjum

pobierz

Załącznik do Uchwały

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:17:06 | Data modyfikacji: 2017-08-08 12:22:15.

Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Świszewy wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:12:39.

Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:10:51.

Uchwała Nr XXXIV/211/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:03:10.

Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:58:51.

Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.3203)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:54:10 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:26:35.

Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:48:50 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:55:39.

Uchwała Nr XXXIII/207/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:15:36 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:21:04.

Uchwała Nr XXXIII/206/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług WSpólnych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:11:29 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:21:12.

Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:09:47 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:21:20.

Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.3035)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:07:26 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:25:37.

Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 10:02:35 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:21:41.

Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:52:56 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:21:50.

Uchwała Nr XXXIII/201/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:36:05 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:22:00.

Uchwała Nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/164/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 06.07.2017r. 2799).

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:34:18 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:22:09.

Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:30:42 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:22:19.

Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:29:31 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:22:27.

Uchwała Nr XXXIII/197/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:26:13 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:22:36.

Uchwała Nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 21.06.2017r. 2550).

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:38:56 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:22:46.

Uchwała Nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:36:30 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:23:02.

Uchwała Nr XXXI/194/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 07.06.2017r. 2443).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:20:56 | Data modyfikacji: 2017-06-19 10:09:19.

Uchwała Nr XXXI/193/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r.w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 07.06.2017r. 2442).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:16:04 | Data modyfikacji: 2017-06-19 10:08:38.

Uchwała Nr XXXI/192/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu drogi powiatowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:09:17 | Data modyfikacji: 2017-05-04 13:10:09.

Uchwała Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miesjskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budźetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 29.05.2017r. 2329).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:07:45 | Data modyfikacji: 2017-06-19 10:07:46.

Uchwała Nr XXXI/190/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:06:22 | Data modyfikacji: 2017-05-04 13:18:35.

Uchwała Nr XXX/189/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:10:07.

Uchwała Nr XXX/188/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:58:11.

Uchwała Nr XXX/187/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2017".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:54:14.

Uchwała Nr XXX/186/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 12.05.2017r. 2233).

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:47:38 | Data modyfikacji: 2017-05-17 08:52:39.

Uchwała Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:44:34.

Uchwała Nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 12.05.2017r. 2232).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:42:34 | Data modyfikacji: 2017-05-17 08:51:48.

Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnajów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 12.05.2017r. 2231).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:26:28 | Data modyfikacji: 2017-05-17 08:50:25.

Uchwała Nr XXX/182/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miesjskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budźetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 24.04.2017r. 1990).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:23:32 | Data modyfikacji: 2017-05-17 08:48:44.

Uchwała Nr XXX/181/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:07:08 | Data modyfikacji: 2017-04-10 13:07:31.

Uchwała Nr XXX/180/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:59:54 | Data modyfikacji: 2017-04-10 13:00:07.

Uchwała Nr XXIX/179/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawieprzyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:33:56.

Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawieprzyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:31:43.

Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:29:16.

Uchwała Nr XXIX/176/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawieprzyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:24:26.

Uchwała Nr XXIX/175/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności komisji Inwestycyjno-Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:22:09.

Uchwała Nr XXIX/174/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawieprzyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:19:54.

Uchwała Nr XXIX/173/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawieprzyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:17:57.

Uchwała Nr XXIX/172/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawieprojektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:15:07 | Data modyfikacji: 2017-02-20 11:15:56.

Uchwała Nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:10:15 | Data modyfikacji: 2017-02-20 11:11:29.

Uchwała Nr XXVIII/170/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej a dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:06:57 | Data modyfikacji: 2017-01-11 12:20:57.

Uchwała Nr XXVIII/169/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 17.01.2017r.367).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:05:26 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:30:58.

Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:03:58 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:43:07.

Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok (zmieniona Uchwałą Nr XXX/188/17 z dnia 30 marca 2017 r.).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:02:15 | Data modyfikacji: 2017-05-23 11:40:46.

Uchwała Nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:00:45 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:46:58.

Uchwała Nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:59:22 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:47:40.

Uchwała Nr XXVIII/164/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 31.01.2017r.467).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:57:45 | Data modyfikacji: 2017-03-22 14:31:37.

Uchwała Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:56:57 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:57:55.

Uchwała Nr XXVIII/162/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustlenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:55:34 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:58:39.

Uchwała NR XXVIII/161/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 31.01.2017r.466).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:54:23 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:30:26.

Uchwała Nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:52:18 | Data modyfikacji: 2017-01-10 12:00:13.

Uchwała Nr XXVIII/159/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-10 10:50:05 | Data modyfikacji: 2017-01-10 12:01:01.

Uchwała Nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańczami Gminy Izbica Kujawska dotyczących "Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:54:55.

Uchwała Nr XXVII/157/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:31:47.

Uchwała Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:27:32 | Data modyfikacji: 2016-12-07 13:28:48.

Uchwała Nr XXVII/155/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Powiatem Włocławskim przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:23:16.

Uchwała Nr XXVII/154/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 07.12.2016r.4601).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:20:01 | Data modyfikacji: 2016-12-07 13:24:02.

Uchwała Nr XXVII/153/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 07.12.2016r.4600).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:17:32 | Data modyfikacji: 2016-12-07 13:24:12.

Uchwała Nr XXVII/152/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01 grudnia 2016 r. w spraiwe obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 07.12.2016r.4599).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:14:15.

Uchwała Nr XXVII/151/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 07.12.2016r.4598).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:10:50 | Data modyfikacji: 2016-12-07 13:24:22.

Uchwała Nr XXVII/150/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawi : zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:06:50 | Data modyfikacji: 2016-12-07 13:07:30.

Uchwała Nr XXVI/149/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:42:31 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:43:54.

Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 08.11.2016r.3836).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:39:39 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:39:08.

Uchwała Nr XXVI/147/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:36:32 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:39:18.

Uchwała Nr XXV/146/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej" i nadania jej statutu.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:45:00 | Data modyfikacji: 2016-10-12 11:46:24.

Uchwała Nr XXV/145/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:43:09.

Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Izbicy Kujawskiej na rzecz użytkownika wieczystego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:41:05.

Uchwała Nr XXV/143/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:38:58.

Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 11.10.2016r.3429).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:37:07 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:40:29.

Uchwała Nr XXV/141/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały NR XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:33:44 | Data modyfikacji: 2016-10-12 11:34:13.

Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: Budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:31:07.

Uchwała Nr XXIV/139/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:43:27.

Uchwała Nr XXIV/138/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 31.08.2016r.2941).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:41:53 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:41:38.

Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:26:50.

Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskie w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 31.08.2016r.2940).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:25:06 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:41:04.

Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:22:50 | Data modyfikacji: 2016-08-31 13:23:11.

Uchwała Nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:43:12.

Uchwała Nr XXIII/133/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 05.08.2016r.2824).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:41:33 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:42:07.

Uchwała Nr XXIII/132/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:25:51 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:26:33.

Uchwała Nr XXIII/131/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:27:21 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:27:57.

Uchwała Nr XXIII/130/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:23:20 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:23:55.

Uchwała Nr XXIII/129/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:21:08 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:21:43.

Uchwała Nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:14:51 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:18:38.

Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 14.07.2016r.2605).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:12:54 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:42:37.

Uchwała Nr XXIII/126/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:10:23 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:11:07.

Uchwała Nr XXII/125/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:04:00.

Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska - uchwała unieważniona 

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:00:20 | Data modyfikacji: 2016-07-06 15:17:49.

Uchwała Nr XXII/123/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 27.06.2016r.2121).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:57:54 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:44:39.

Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:56:07 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:58:25.

Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:53:44 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:58:34.

Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:47:31 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:58:47.

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprwozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2015 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:45:07 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:59:01.

Uchwała Nr XXI/118/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 13:19:51 | Data modyfikacji: 2016-05-19 13:20:12.

Uchwała Nr XXI/117/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku sprawie wzniesienia kamienia z tablicą upamiętniającą bohaterów Powstania Styczniowego w bitwie pod Izbicą Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 13:18:16.

Uchwała Nr XXI/116/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Błennie z sziedzibą w Szczkowie.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 13:08:02.

Uchwała Nr XXI/115/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Błennie.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 13:05:47 | Data modyfikacji: 2016-05-19 13:05:59.

Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 18.05.2016r.1740).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 13:03:57 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:13:54.

Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uhwały NR XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 rokuw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 13:00:50 | Data modyfikacji: 2016-05-19 13:01:16.

Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprwie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:55:41 | Data modyfikacji: 2016-05-19 12:56:21.

Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:53:38 | Data modyfikacji: 2016-05-19 12:54:17.

Uchwała Nr XX/110/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:01:41 | Data modyfikacji: 2016-04-14 14:02:24.

Uchwała Nr XX/109/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-14 13:58:43 | Data modyfikacji: 2016-04-14 13:59:22.

Uchwała Nr XIX/108/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:35:29.

Uchwała Nr XIX/107/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i obywatelskich Rady Miejksiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:31:36.

Uchwała Nr XIX/106/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:29:33.

Uchwała Nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, REkreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:27:24.

Uchwała Nr XIX/104/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno-Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:24:53.

Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:23:05.

Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2016"

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:14:21.

Uchwała Nr XIX/101/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:08:29 | Data modyfikacji: 2016-05-20 10:28:26.

Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzilania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 12.04.2016r.1348)

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:07:02 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:39:24.

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:19:09.

Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa związanego z podjęciem Uchwały Nr XVII/73/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.12.2015 r. w sprawie odwołania radnego Marcina Kucharskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:17:27.

Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:13:54.

Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1059)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:09:30 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:54:17.

Uchwała Nr XVIII/95/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1058)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:04:28 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:53:00.

Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1057)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:00:50 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:52:41.

Uchwała Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok. Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:57:44 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:54:20.

Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok. Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:51:39 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:54:35.

Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1056)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:49:57 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:52:19.

Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1055)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:47:03 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:51:46.

Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1054)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:45:34 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:42:35.

Uchwała Nr XVIII/88/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie ustaelnia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1053)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:43:57 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:42:09.

Uchwała Nr XVIII/87/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1052)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:41:27 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:41:29.

Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1051)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:39:49 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:41:01.

Uchwała Nr XVIII/85/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1050)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:38:19 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:40:28.

Uchwała Nr XVIII/84/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:19:07.

Uchwała Nr XVIII/83/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:15:46.

Uchwała Nr XVIII/82/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:14:29.

Uchwała Nr XVIII/81/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu drogi powiatowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:12:55 | Data modyfikacji: 2016-02-29 11:13:40.

Uchwała Nr XVIII/80/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 30.03.2016r.1049)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:09:48 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:40:08.

Uchwała Nr XVIII/79/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/77/16 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-29 11:04:02 | Data modyfikacji: 2016-02-29 11:04:24.

Uchwała Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 22.01.2016r.348).

Część I

Część II

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-12 09:30:35 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:54:49.

Uchwała Nr XVII//77/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024. Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku. Uchwała straciła moc z dniem 01 stycnia 2017roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:29:54 | Data modyfikacji: 2017-05-23 11:54:30.

Uchwała Nr XVII//76/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego (zmieniona Uchwałą Nr 159/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:23:20 | Data modyfikacji: 2017-05-23 11:55:39.

Uchwała Nr XVII//75/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:19:04 | Data modyfikacji: 2016-01-11 14:19:24.

Uchwała Nr XVII//74/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:15:29 | Data modyfikacji: 2016-01-11 14:16:36.

Uchwała Nr XVII//73/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:00:16 | Data modyfikacji: 2016-01-11 12:01:51.

Uchwała Nr XVII/72/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odnośnie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej .

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:23:18 | Data modyfikacji: 2016-01-11 11:25:52.

Uchwała Nr XVI/71/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Błennie z siedzibą w Szczkowie

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:59:23 | Data modyfikacji: 2015-12-30 11:48:49.

Uchwała Nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 29.12.2015r.4718).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:52:59 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:56:23.

Uchwała Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:48:19.

Uchwała Nr XVI/68/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej. Uchwała utraciła moc z dniem 19 luty 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:39:48 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:23:34.

Uchwała Nr XVI/67/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:35:09 | Data modyfikacji: 2015-12-28 13:42:27.

Uchwała Nr XVI/66/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 13:33:38 | Data modyfikacji: 2015-12-28 13:41:20.

Uchwała Nr XV/65/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:46:26 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:49:44.

Uchwała Nr XV/64/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:45:18 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:48:14.

Uchwała Nr XV/63/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.12.2015r.4599). Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:43:10 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:55:24.

Uchwała Nr XV/62/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.12.2015r.4598).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:41:47 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:58:08.

Uchwała Nr XV/61/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej
w art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.12.2015r.4597).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:40:03 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:57:48.

Uchwała Nr XV60/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.12.2015r.4596).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:38:39 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:57:14.

Uchwała Nr XV/59/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.12.2015r.4595). Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:07:23 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:55:38.

Uchwała Nr XV/58/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:03:49.

Uchwała Nr XV/57/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:00:53 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:01:36.

Uchwała Nr XIV/56/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 11:04:00 | Data modyfikacji: 2015-11-10 11:08:42.

Uchwała Nr XIV/55/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 11:01:27 | Data modyfikacji: 2015-11-10 11:04:46.

Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:54:28 | Data modyfikacji: 2015-09-29 12:54:37.

Uchwała Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:51:58 | Data modyfikacji: 2015-09-29 12:52:07.

Uchwała Nr XIII/52/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: Budowa sieci wodociągowej w m. Wiszczelice.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:49:26 | Data modyfikacji: 2015-09-29 12:50:11.

Uchwała Nr XII/51/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu oraz form wspópracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:47:17.

Uchwała Nr XII/49/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:43:46 | Data modyfikacji: 2015-09-29 12:44:02.

Uchwała Nr XII/49/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:40:40 | Data modyfikacji: 2015-09-29 12:41:13.

Uchwała Nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:08:53 | Data modyfikacji: 2015-08-05 12:16:22.

Uchwała Nr XI/47/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018. Wprowadzono zmiany w załączniku Uchwałą Nr 51/15 z dnia 14 września 2015 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:07:16 | Data modyfikacji: 2017-02-14 09:30:40.

Uchwała Nr XI/46/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:02:00 | Data modyfikacji: 2015-08-05 12:02:26.

Uchwała Nr XI/45/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-05 11:58:54 | Data modyfikacji: 2015-08-05 11:59:15.

Uchwała Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Mchówek gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:19:13.

Uchwała Nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodnika przy drodze powiatowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:17:15.

Uchwała Nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:12:57 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:13:11.

Uchwała Nr IX/41/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:11:10 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:11:29.

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska o przepustowości od 400m³/d do 500m³/d na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 343/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:09:00.

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:59:30.

Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:57:11.

Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:54:32 | Data modyfikacji: 2015-05-06 08:57:58.

Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:41:41.

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zakupu ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:41:41.

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:30:46 | Data modyfikacji: 2015-04-20 12:52:31.

Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:28:14 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:31:09.

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:21:29 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:30:56.

Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:19:57.

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej (zmieniono paragraf 1 Uchwałą Nr 125/16 z dnia 30 maja 2016 roku).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:18:38 | Data modyfikacji: 2017-02-14 09:21:47.

Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie głoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:44:01.

Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:42:24.

Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2015 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:36:53.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:35:27.

Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 14.04.2015r.1309)- wprowadzono zmiany w paragrafie: 2ust. 1, 4 ust. 1, 4 ust. 4, 5 ust. 2 Uchwałą Nr 95/16 z dnia 19 lutego 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:33:52 | Data modyfikacji: 2017-02-14 09:26:31.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 18.02.2016r.3427).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:31:46 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:39:44.

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2015”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:27:13.

Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:25:39.

Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:23:44.

Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 26.02.2015r.562)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:21:22 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:59:11.

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Izbica Kujawska środków stanowiących fundusz sołecki

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 10:19:06 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:19:45.

Uchwała Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 14:56:46.

Uchwała Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 02.02.2015r.267)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-01-08 14:41:08 | Data modyfikacji: 2016-04-19 08:59:46.

Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 14:40:05.

Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:53:08 | Data modyfikacji: 2015-01-08 14:31:47.

Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:50:36.

Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:48:41 | Data modyfikacji: 2015-01-08 14:29:13.

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2015 rok. Uchwała utraciła moc z dniem 19 luty 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:49:51 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:13:25.

Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2015 rok. Uchwała utraciła moc z dniem 19 luty 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:47:23 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:12:57.

Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Uchwała utraciła moc z dniem 30 czerwca 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:45:30 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:57:34.

Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:42:20.

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:39:28 | Data modyfikacji: 2015-01-07 14:40:10.

Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:35:46 | Data modyfikacji: 2016-01-05 09:27:57.

Uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Izbicy Kujawskiej. Uchwała utraciła moc z dniem 01 lipca 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:32:46 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:58:04.

Uchwała Nr III/5/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:30:40.

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Uchwała utraciła moc z dniem 30 grudnia 2015 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:20:08 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:36:32.

Uchwała Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:12:01 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:33:41.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:10:18 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:33:32.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:07:47 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:33:24.
Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:07:47
Data modyfikacji: 2014-12-09 14:33:24
Opublikowane przez: Beata Kubiak