> Kadencja 2014 - 2018

Kadencja 2014 - 2018

Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskiem w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-22 14:34:34.

Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 08:29:47.

Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka-Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska-Ślazewo

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:21:21.

Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:17:30 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:18:29.

Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:12:16 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:18:44.

Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2018 roku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:23:13 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:18:58.

Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2018 roku powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:19:58 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:19:10.

Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:14:52 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:19:10.

Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:24:11 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:19:10.

Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:21:53 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:19:10.

Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w 2017 roku

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:52:33 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:53:34.

Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:49:20 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:53:34.

Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:46:50 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:47:03.

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:41:50 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:47:03.

Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:36:39 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:43:51.

Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:02:14 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:43:51.

Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:47:52 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:43:51.

Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:34:19 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:43:51.

Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:21:19 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:43:51.

Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:11:55 | Data modyfikacji: 2017-11-14 09:14:02.

Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds księgowości budżetowej - płace

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 08:41:40 | Data modyfikacji: 2017-11-14 09:14:02.

Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 października 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 08:37:53 | Data modyfikacji: 2017-11-02 08:38:20.

Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy Izbica Kujawska oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:54:53 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:13:50 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2018 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:07:46 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 września 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:04:49 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 12:02:53 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.08.2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik - Lucynowo (etap II)

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:09:23 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-30 08:58:18 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w miesiącu sierpniu 2017 r. w Gminie Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:05:22 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:00:16 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, w zamian za święto przypadające w sobotę

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-03 14:25:08 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:04:39 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C Błenna – Gąsiorowo - Dziewczopole (etap I)

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 13:54:11 | Data modyfikacji: 2017-10-24 12:57:12.

Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:04:32 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:42:11.

Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:53:56 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:42:11.

Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:02:21 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:42:11.

Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:51:12 | Data modyfikacji: 2018-01-16 11:42:11.

Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedży środka trwałego - autobusu marki Jelcz L090M nr rej. CWL 7J07

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:48:18 | Data modyfikacji: 2017-08-02 11:49:28.

Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:45:06 | Data modyfikacji: 2017-08-02 11:49:28.

Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:42:14 | Data modyfikacji: 2017-08-02 11:49:28.

Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane dla klubów sportowych, działających na obszerze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:20:49 | Data modyfikacji: 2017-06-21 12:21:25.

Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:17:17 | Data modyfikacji: 2017-06-21 12:21:25.

Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego w ilość 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191244C Śmielnik - Lucynowo (etap I).

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:12:34 | Data modyfikacji: 2017-06-21 12:21:25.

Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:20:21 | Data modyfikacji: 2017-06-16 12:21:51.

Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mchówku gm. Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:07:00 | Data modyfikacji: 2017-06-16 12:21:51.

Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej w roku szkolnym 2016/2017.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:04:14 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:05:09.

Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dbia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska w roku szkolnym 2017/2018.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:01:13 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:02:20.

Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 maja 2017 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Izbica Kujawska i jej jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-22 12:34:47 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:02:20.

Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 r.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-22 12:30:59 | Data modyfikacji: 2017-05-22 12:31:52.

Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania obsady służby Stałego Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-22 12:28:42 | Data modyfikacji: 2017-05-22 12:31:52.

Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08 maja 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-22 12:26:29 | Data modyfikacji: 2017-05-22 12:31:52.

Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz powołania punktu kontaktowego w Urzędzie Mijeskim w Izbicy Kujawskiej i w jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:17:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:21:04.

Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:15:12 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:21:51.

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:14:13 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:22:40.

Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:13:06 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:39:32.

Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamóweinia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-19 09:23:35 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:39:32.

Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza - SZefa Obrony Cywilnej Gminy Izbica Kujawska z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagorżeniach na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-19 09:17:58 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:39:32.

Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-19 09:12:41 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:14:00.

Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-05 12:09:05 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:14:00.

Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-21 10:02:24 | Data modyfikacji: 2017-04-21 10:03:43.

Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powolania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-29 15:02:57 | Data modyfikacji: 2017-04-21 10:03:43.

Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:03:41 | Data modyfikacji: 2017-04-21 10:03:43.

Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20.03.2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku Urzędu Miesjkiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:01:29 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:15:05.

Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 24.04.2017r. 2005).

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:57:54 | Data modyfikacji: 2017-05-17 08:54:49.

Zarządzenie Nr 169/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego - samochodu ciężarowego marki SCANIA  Scania 124l nr rej. CWL 49TP.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:31:55 | Data modyfikacji: 2017-05-18 15:08:06.

Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmiany sziedizby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Uzależnionych i Ich Rodzin wIzbicy Kujawskiej oraz przyjęcia nowego regulaminu jego działalności.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:29:16 | Data modyfikacji: 2017-05-18 15:08:06.

Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy-(Janowo).

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:26:21 | Data modyfikacji: 2017-05-18 15:08:06.

Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 luty 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:23:16 | Data modyfikacji: 2017-05-18 15:08:06.

Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:20:52 | Data modyfikacji: 2017-05-18 15:08:06.

Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 03 luty 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-13 11:16:17 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:17:00.

Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-13 09:09:27 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:17:00.

Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-13 09:07:53 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:17:00.

Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-24 10:22:41 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:17:00.

Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-24 10:19:55 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:17:00.

Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3700 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-20 10:06:16 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:17:00.

Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-01-20 09:52:10 | Data modyfikacji: 2017-01-20 09:53:50.

Zarządzenia Nr 157/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:33:56 | Data modyfikacji: 2017-01-20 09:53:50.

Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zmówienia publiczne w trybie zamowienia z wolnej ręki na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gmiany Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:32:19 | Data modyfikacji: 2017-01-20 09:53:50.

Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:28:31 | Data modyfikacji: 2016-12-23 10:30:13.

Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Izbica Kujawska i jej jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych (zmieniono Uchwałą Nr 186/2017 z dnia 15 maja 2017 roku).

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:48:14 | Data modyfikacji: 2017-05-23 12:17:32.

Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:45:33 | Data modyfikacji: 2017-05-23 12:17:32.

Zarządzenie Nt 152/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:42:56 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:50:25.

Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:19:01 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:19:19.

Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:16:29 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:16:51.

Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Izbicay Kujawskiej z dnia 01 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:12:28 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:13:19.

Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:59:24 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:13:19.

Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:55:24 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:13:19.

Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:52:31 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:13:19.

Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:37:48 | Data modyfikacji: 2016-11-17 11:47:56.

Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projketu Wiloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:35:22 | Data modyfikacji: 2016-11-17 10:35:40.

Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powolania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:33:01 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:34:13.

Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:25:19 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:26:25.

Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:17:52 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:26:25.

Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie okreslenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:16:24 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:26:25.

Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego równiarki drogowej w ilości 1 szt.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:14:49 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:26:25.

Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:12:20 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:26:25.

Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:09:49 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:10:48.

Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie: Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-27 10:31:15 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:10:48.

Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 2016 rokuw sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2017 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:40:02 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:10:48.

Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 rokuw sprawie powołania Komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30 000 euro na: Wykonanie Zespołu Eksperckiego dla zapewnienia "Obsługi eksperckiej w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023".

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:38:48 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:10:48.

Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 rokuw sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:36:16 | Data modyfikacji: 2016-11-09 12:10:48.

Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 rokuw sprawie powołanie rzeczoznawców którzy będą dokonywali wyceny zwierząt, produktów lub sprzętu utraconych w wyniku dzialań związanych ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:34:06 | Data modyfikacji: 2016-09-21 10:34:46.

Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:32:13 | Data modyfikacji: 2016-09-21 10:34:46.

Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:07:13 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:34:46.

Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:05:51 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:34:39.

Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 sierpnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej i jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:04:31 | Data modyfikacji: 2016-09-01 14:34:02.

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie publikacji informacji.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:44:35 | Data modyfikacji: 2016-08-18 14:44:57.

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska. Traci moc z dniem 26 października 2017 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:42:57 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:43:34.

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanych z budżetu gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:15:02 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:43:34.

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciele mianowanego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-08 12:02:03 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:43:34.

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-08 11:57:47 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:43:34.

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Błennie.

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-07-26 14:50:38 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:43:34.

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lipca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania porządku dla lokatorów lokali komunalnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-07-26 14:40:09 | Data modyfikacji: 2016-07-26 14:43:54.

Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprwie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-07-26 14:35:31 | Data modyfikacji: 2016-07-26 14:43:54.

Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia oferty na powierzenie zadania ze środków publicznych organizacji pozarządowej na 2016 rok, w związku z konkursem nr 2: Organizacja zajęć w pomieszczeniach punktu konsultacyjno-informacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin/świetlicy integracyjnej przy ulicy Sportowej 1a w Izbicy Kujawskiej, będących własnością Gminy Izbica Kujawska 

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-07-20 14:41:11 | Data modyfikacji: 2016-07-26 14:43:54.

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawieorganizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Izbica Kujawska. Traci moc z dniam 31 marca 2017 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-20 14:39:11 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:08:25.

Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-07-20 14:36:19 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:08:25.

Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:57:58 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprwie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:58:01 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:56:29 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia oferty na powierzenie zadania ze środkow publicznych organizacji pozarządowej na 2016 rok, w związku z konkursem nr 1: Organizacja cyklu imprez sportowych (turniejów), rekrecyjnych (rajdów) z programami profilaktycznymi (zapobieganie uzależnieniom) i promującymi zdrowy tryb życia.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:54:45 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przedterminowych wyborów siłtysa sołectwa Błenna.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:51:28 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:50:00 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:48:36 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:46:45 | Data modyfikacji: 2016-07-12 11:58:51.

Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:41:21 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:39:58 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 maja 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:24:39 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:59:45 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo w miejscowości Błenna - Etap II

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:58:03 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:55:53 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Augustynowo - etap I

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:53:07 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 kwietnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:55:55 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóiwienia publicznego na: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska od km 0+000 do km 1+776

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:51:54 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:41:39.

Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespolu Rewitalizacji na terenie Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:49:27 | Data modyfikacji: 2016-07-06 15:11:34.

Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo w miejscowości Błenna - Etap II

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:43:01 | Data modyfikacji: 2016-07-06 15:11:34.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-27 10:48:30 | Data modyfikacji: 2016-07-06 15:11:34.

Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-27 10:40:19 | Data modyfikacji: 2016-04-27 10:44:56.

Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie publikacji informacji

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:01:49 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:06:05.

Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:58:06 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:51:53.

Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 15.06.2016R.2009)

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:48:49 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:29:20.

Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej za odpracowaniem

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:55:45 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:53:54 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 14:00:31 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej do prowadzenia postępowań w sprawach śwaidczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:57:51 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 2016r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:53:28 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:51:19 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo w miejscowości Błenna - Etap I.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:48:03 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do praygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej w relacji Cieplinki - Zalesie na długości 270m.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:44:09 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Świętosławice.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:31:10 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim na 2016 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-18 13:28:57 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i c.w. w bud A i B zlokalizowanych na działce nr ew. 1/2 w mieście Izbica Kujawska przy ul. Sportowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:05:56 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjncej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:57:50 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:53:50 | Data modyfikacji: 2016-03-24 15:10:29.

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskaza na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:50:50 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:51:45.

Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-26 10:36:12 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-10 13:54:47 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozowju sportu w 2016 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:43:12 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-20 13:23:28 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie wewnętrznej i zawnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i c.w. w bud A i B zlokalizowanych na działce nr ew. 1/2 w mieście Izbica Kujawska przy ul.Sportowej

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:42:32 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 73/2016 roku Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:19:21 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:18:10 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:16:18 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:08:49 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej - płace.

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 10:23:18 | Data modyfikacji: 2016-02-26 10:37:30.

Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:27:38 | Data modyfikacji: 2015-12-01 09:29:51.

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:24:46 | Data modyfikacji: 2015-12-01 09:29:51.

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:23:24 | Data modyfikacji: 2015-12-01 09:29:51.

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:27:32 | Data modyfikacji: 2015-12-01 09:29:51.

Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Traci moc z dniem 31 października 2016 roku.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-11-10 10:50:30 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:21:06 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-11-10 09:30:07 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-22 10:15:36 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 października 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:02:06 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:00:10 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-23 14:17:38 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 października 2015r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-08 13:10:28 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:42:22.

Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:31:25 | Data modyfikacji: 2015-10-08 13:11:14.

Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 11:24:38 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 10:23:23 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:33:44 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-29 12:36:28 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2016 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 14:46:54 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pienieżnych mających charakter cywilnoprawny

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 14:44:30 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 14:39:09 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-22 14:37:11 | Data modyfikacji: 2015-10-13 11:26:53.

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 15:30:01 | Data modyfikacji: 2015-09-22 14:48:02.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-01 12:01:12 | Data modyfikacji: 2015-09-22 14:48:02.

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-31 09:20:15 | Data modyfikacji: 2015-09-22 14:48:02.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-13 14:34:25 | Data modyfikacji: 2015-09-01 12:00:03.

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 14:43:42 | Data modyfikacji: 2015-09-01 12:00:03.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w miesiącu lipcu 2015 r. w Gminie Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:37:29 | Data modyfikacji: 2015-09-01 12:00:03.

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:26:42 | Data modyfikacji: 2015-09-01 12:00:03.

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 14:42:22 | Data modyfikacji: 2015-09-01 12:00:03.

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w miesiącu lipcu 2015 r. w Gminie Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-27 15:16:06 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-05 11:21:04 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie publikacji informacji

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-29 12:00:23 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości: Joasin

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:46:01 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości: Grochowiska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:44:58 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości: Gaj 

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:43:45 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-16 15:18:24 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-16 15:10:24 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191214C w Grochowiskach – etap I

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:24:23 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację i wyposażenie dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:20:22 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Przebudowę drogi gminnej w Świętosławicach

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-09 12:16:49 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-09 12:14:49 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2014 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-09 12:12:22 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Izbica Kujawska 

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-07-09 12:10:01 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:38:01.

Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Izbica Kujawska 

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:27:40 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 09:08:07 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 07:42:04 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018”. 

 
pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:53:58 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-28 15:31:09 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie publikacji informacji

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-19 11:52:45 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej w Świętosławicach

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 11:26:24 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 11:24:40 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa ulicy Bratkowej na osiedlu domków jednorodzinnych Bratkowo w Izbicy Kujawskiej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:36:55 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:29:21 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:48:16 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:28:22.

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:45:35 | Data modyfikacji: 2015-04-21 13:46:22.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:31:32 | Data modyfikacji: 2015-04-21 13:46:22.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 09:48:51 | Data modyfikacji: 2015-04-21 13:46:22.

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 08.04.2015r.1176)

Zarządzenie

Część I opisowa

Część II

Część III

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2015-03-09 09:31:00 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:30:07.

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 09:16:24 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:30:07.

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 09:13:51 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:30:07.

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-13 15:26:59 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:30:07.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-03 15:17:50 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:30:07.

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-01-27 11:28:14 | Data modyfikacji: 2016-11-15 12:30:07.

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015 – 2024

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 11:28:26 | Data modyfikacji: 2015-01-19 11:28:40.

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:09:09 | Data modyfikacji: 2015-01-19 11:28:40.

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:59:33 | Data modyfikacji: 2015-01-19 11:28:40.

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:44:21 | Data modyfikacji: 2015-01-19 11:28:40.

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do  przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Izbica Kujawska

 
pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:40:45 | Data modyfikacji: 2015-01-08 13:41:58.
Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:40:45
Data modyfikacji: 2015-01-08 13:41:58
Opublikowane przez: Beata Kubiak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl