Program Ochrony środowiska dla gminy Izbica Kujawska na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 13:16:16 | Data modyfikacji: 2015-02-26 14:32:01.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 - 2032

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2013-11-13 14:12:38 | Data modyfikacji: 2015-02-26 14:31:27.
Data wprowadzenia: 2013-11-13 14:12:38
Data modyfikacji: 2015-02-26 14:31:27
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska