2015-05-05 14:56:44
I N F O R M A C J A   Uprzejmie informuję, że wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej w godzinach 7.30-15.30 /pokój Nr 16/ osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu /054 286-50-09 w. 30/   ...więcej

Skład obwodowych komisji wyborczych
2015-04-22 14:42:23
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Izbicy Kujawskiej –Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1. 1. Mirosława Szcześniak 2. Jerzy Zieliński 3. Beata Luntkowska4. Waldemar Janusz Czyżewski5. Marek Roman Andryjańczyk &ndas  ...więcej

2015-04-21 12:03:17
I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn zm. ) informuję, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony  ...więcej

2015-04-21 10:11:24
Wykaz składów obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.  ...więcej

2015-04-21 10:06:40
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
2015-04-20 15:06:46
 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-193/15   Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców   Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (p  ...więcej

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
2015-04-17 15:05:31
INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH   Informuję, że publiczne losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dz  ...więcej

Informacja Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
2015-04-08 15:00:18
I N F O R M A C J ABurmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych   Zgodnie z art.182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z póź  ...więcej

2015-03-31 09:00:30
Na stronie http://prezydent2015.pkw.gov.pl/ znajdują się wszystkie informacje dotyczące Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015  ...więcej

2015-03-31 08:57:02
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  ...więcej

2015-03-27 19:10:50
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   ...więcej

2015-03-09 14:19:35
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

2015-03-09 14:16:23
Gmina Izbica Kujawska Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w tym dotyczące udziału w wyborach os&oacut  ...więcej

2015-03-02 08:36:06
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188)  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14