Referendum ogólnokrajowe

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn zm. ) informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 ( pokój Nr 26 II piętro ) od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 4 września 2015 r. w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 – 15:30

Burmistrz
Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 11:16:51.
Data wprowadzenia: 2015-08-20 11:16:51
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót