Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 z póżn. zm.)

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:26:34 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:23:05.

Zarządzenie Nr 73/2016 roku Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:29:42 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:23:05.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DZ. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:49:15 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:23:05.

Stosownie do art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DZ. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) rejestr podmiotów wykonujących zawodową dizłalność lobbingową prowadzi Minister włściwy do spraw administracji publicznej.

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:51:51 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:23:05.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2006-2015


 

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:00:50 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:29:07.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2016

 
pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:30:53 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:29:07.
Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:30:53
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl