Informacja Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 września 2018 r.
2018-09-24 08:46:15
Informacja Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2018 roku
2018-09-24 08:38:40
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnik  ...więcej

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej w dniach 20.09.2018- 27.09.2018
2018-09-12 15:34:57
  ...więcej

Plan pracy Terytorialnych Komisji Wyborczych
2018-09-11 09:43:24
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 roku
2018-09-11 09:35:51
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 6 września 2018 r.
2018-09-07 08:33:34
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 września o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji oraz ustalonej dacie i godzinie publicznego losowania dla ustalenia  składów t  ...więcej

2018-09-03 09:52:46
Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.  ...więcej

2018-09-03 09:50:21
Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia  31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  ...więcej

Obwieszczenie
2018-08-24 10:57:32
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Izbicy Kujawskiej w wyborach do Ra  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 12:51:14
KOMUNIKATKomisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i ra  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
2018-08-16 12:47:40
  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych
2018-08-16 12:44:04
K O M U N I K A TKomisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 14 sierpnia 2018 r. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-16 12:39:34
  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 12:29:34
  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 12:13:51
  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 12:08:15
  ...więcej

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów
2018-08-14 12:46:18
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,  ...więcej

Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
2018-04-27 12:21:53
Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach   Więcej informacji na stronie internetowej PKW: http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy    ...więcej

Urzędnicy wyborczy
2018-03-28 11:56:59
Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 16 kwietnia 2018 r. Zaktualizowana informacja Dyrektora o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach:  ...więcej

Informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych.
2018-03-22 08:41:54
Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 6 kwietnia. Więcej informacji pod adresem: http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne