Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe:

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Katarzyna Henzler
z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw

e-mail: katarzyna.henzler@cbi24.pl

tel.: 575-001-866

 

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:11:17 | Data modyfikacji: 2018-07-31 08:04:31.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:11:17
Data modyfikacji: 2018-07-31 08:04:31
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska