Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe:

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek
z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw

e-mail: inspektor@cbi24.pl

tel.: 668 120 599

 

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:11:17.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:11:17
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska