Stowarzyszenia i związki członkowskie

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Organizacje pozarządowe

Aktywna działalność organizacji pozarządowych prowadzących określoną przez ustawę działalność pożytku publicznego, czyli działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a także ważnym elementem aktywizującym społeczność lokalną, w tym społeczność gminy Izbicy Kujawskiej. Istotne znaczenie dla ich funkcjonowania ma także wymiana doświadczeń między organizacjami oraz współpraca z samorządem gminnym.


 


Wykaz organizacji:


1.    Miejsko-Gminny Klub Sportowy „KUJAWIANKA” w Izbicy Kujawskiej;


2.    Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kujawskiej;


3.    Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu w Izbicy Kujawskiej „Bądźmy Aktywni”;


4.    9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Izbica Kujawska, Błenna, Mchówek, Modzerowo, Naczachowo, Pasieka, Świętosławice, Świszewy,  Wietrzychowice);


5.    Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka w Izbicy Kujawskiej;


6.    Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Izbicy Kujawskiej;


7.     Stowarzyszenie Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą przy M-GOK Izbica Kujawska;


8.    Stowarzyszenie "Idea Młodych" w Izbicy Kujawskiej.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2013-03-11 08:44:35 | Data modyfikacji: 2017-11-20 09:10:50.
Data wprowadzenia: 2013-03-11 08:44:35
Data modyfikacji: 2017-11-20 09:10:50
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl