Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie odwołania przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:34:12.

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategori dróg gminnych

załącznik

 uchwała

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:29:28 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:42:11.

Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:26:32.

Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujwska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:23:06 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:23:48.

Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:19:57 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:20:32.

Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:14:56 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:16:16.

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:15:50.

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:11:31.

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:06:41 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:08:03.

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:09:20.

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:04:20.

Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:02:06.

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:59:55.

Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:58:31.

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:52:30.

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:50:27.

Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:48:51.

Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:46:31.

Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:43:20.

Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku właściwemu organowi

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:04:35 | Data modyfikacji: 2019-07-24 12:47:50.

Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:01:12.

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:55:15.

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:47:49.

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:42:33.

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:37:24.

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:30:24.

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:19:16.

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:15:14.

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:13:14.

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 przetargi

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:11:35.

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:06:53.

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:00:23.

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.3000)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:16:52 | Data modyfikacji: 2019-05-27 08:04:33.

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2023

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:54:22.

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:52:59.

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:47:26 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:51:14.

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:39:12.

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2761)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:37:27 | Data modyfikacji: 2019-05-10 15:27:14.

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:35:29.

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2760)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-05-10 15:26:33.

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:28:45.

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:10:11 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:27:37.

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2019 r.w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:20:37.

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ulicy Warszawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1587)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:53:40 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:49:51.

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1586)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:50:30 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:49:26.

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:48:46.

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:46:06.

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:32:11 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:37:16.

Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:28:09 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:37:39.

Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:25:20 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:36:44.

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie konsultacji organizacji i zakresu działania jednostki pomocnicze

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:23:57 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:36:10.

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1585)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:18:18 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:48:22.

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:43:59.

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:16:37 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:21:40.

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019” (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1584)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:13:54 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:48:55.

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1583)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:10:02 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:47:07.

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:06:05.

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:23:09.

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:21:34.

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:20:10.

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:17:17.

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:15:39.

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:14:14.

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.951)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:12:22 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:08:21.

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:11:05.

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:09:47.

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:04:48.

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:02:54.

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1028)

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:01:26 | Data modyfikacji: 2019-02-22 08:57:23.

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:59:33 | Data modyfikacji: 2019-02-12 10:02:12.

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:54:50.

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbicy Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:52:12.

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.950)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:49:55 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:09:29.

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.949)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:47:02 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:04:16.

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.948)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:44:09 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:05:16.

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.947)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:38:19 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:11:23.

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.946)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:35:48 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:07:43.

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.496)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:36:11 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:24:48.

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:28:47 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:24:35.

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.495)

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:22:24 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:24:15.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.494)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:19:21 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:24:04.

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.493)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:52:19 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:23:42.

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.492)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:46:05 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:23:21.

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:39:00 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:23:03.

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:15:26.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:13:42.

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz ich użytkownika wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:10:25.

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji zmian w statutach jednostek pomocniczych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:05:48.

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.420)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:00:24 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:37:56.

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.419)

Uchwała część I

Uchwała część II

Uchwała część III

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:55:24 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:39:02.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:53:21 | Data modyfikacji: 2019-01-03 12:53:33.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:47:53.

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.418)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:41:46 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:38:41.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:36:26 | Data modyfikacji: 2019-01-03 12:37:25.

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:00:34.

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:56:35 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:59:35.

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:55:13.

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:53:56.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:52:42.

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6498)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:51:00 | Data modyfikacji: 2018-12-17 14:00:17.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6497)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:48:04 | Data modyfikacji: 2018-12-17 14:05:58.

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6496)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:46:21 | Data modyfikacji: 2018-12-17 14:06:31.

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:44:43 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:45:24.

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:30:37.

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:28:00.

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:26:42.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:22:00.
Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:22:00
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska