Kadencja 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:00:39.

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:31:23.

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników do kierowania akcją kurierską Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:26:39.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:22:33.

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:06:37.

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.


 

Zarządzenie

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:04:01 | Data modyfikacji: 2019-02-20 09:11:09.

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:21:44 | Data modyfikacji: 2019-02-11 14:22:41.

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Mchówek gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:08:28.

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:04:32.

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:46:07 | Data modyfikacji: 2019-02-11 14:23:11.

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:41:06.

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:37:32.

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2019/2020

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:31:08.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:25:50.

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:24:07.

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:03:30.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:59:16.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:55:21.

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:45:58.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:21:59.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:05:14.

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:02:52.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:57:12.

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:55:09.

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:41:46.

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:37:38.

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:21:18 | Data modyfikacji: 2019-02-11 11:57:00.

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:04:14.

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:53:09.

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:45:35.

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówkę

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:23:22.

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:20:29.

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:17:47.

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:13:07.

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:10:00.

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:06:53.

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:47:02.

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:41:21 | Data modyfikacji: 2018-12-04 08:43:33.
Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:41:21
Data modyfikacji: 2018-12-04 08:43:33
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska