Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13.09.2019 rok w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:20:58.

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:50:12 | Data modyfikacji: 2019-09-13 12:52:47.

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:01:49.

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2019  Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:52:49 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:57:08.

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:41:00 | Data modyfikacji: 2019-08-09 14:46:23.

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:33:50 | Data modyfikacji: 2019-08-09 14:41:43.

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 29 lipca 2019 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:31:25.


Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 26 lipca 2019 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:26:52.

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewch na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej, w formule zaprojektuj i wybuduj

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:17:12 | Data modyfikacji: 2019-08-02 14:20:03.

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:14:03.

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:20:39.

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:09:38.

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku samorządowej instytucji kultury - Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:05:05.

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:50:56.

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:48:29.

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:32:46.

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:30:23 | Data modyfikacji: 2019-07-19 14:32:05.

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:01:29.

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:58:34.

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Wiejskim Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem w związku z połączeniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej 

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:57:01.

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej w związku z połączeniem z Wiejskim Domem Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:54:37.

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:52:06.

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania Pana Adama Myrty ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:50:55.

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację częściową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:49:01.

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz określenia regulaminu konkursu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:04:44.

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:01:35.

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 14:42:19.

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, pól uprawnych oraz napełniania basenów, oczek wodnych, stawów w okresie letnim tj. od dnia 13.06.2019 r do odwołania na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:38:43 | Data modyfikacji: 2019-06-24 10:50:54.

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:15:05.

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:12:27.

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj"

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:09:27.

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:56:35.

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:50:41.

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację częściową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:25:17 | Data modyfikacji: 2019-05-29 08:48:48.

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:20:45.

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie harmonogramu działań dotyczących wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:23:10 | Data modyfikacji: 2019-05-22 15:26:16.

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:51:30.

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:47:02.

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej - kasa

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:25:00.

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:20:01 | Data modyfikacji: 2019-05-21 14:20:24.

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:24:35.

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:21:05.

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:10:05.

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:07:42.

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:09:27.

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:08:22.

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:57:58 | Data modyfikacji: 2019-04-12 13:00:01.

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej


 

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:27:46.

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:53:08.

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:48:52 | Data modyfikacji: 2019-04-12 12:52:07.

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:45:55 | Data modyfikacji: 2019-04-12 12:46:21.

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:43:32.

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:40:57.

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia w 2020 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:31:16.

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustalenia w 2019 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:58:57.

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawiesprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:54:27.

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:00:10.

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:57:48.

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:00:39.

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:31:23.

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników do kierowania akcją kurierską Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:26:39.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:22:33.

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:06:37.

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.


 

Zarządzenie

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:04:01 | Data modyfikacji: 2019-02-20 09:11:09.

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:21:44 | Data modyfikacji: 2019-02-11 14:22:41.

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Mchówek gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:08:28.

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:04:32.

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:46:07 | Data modyfikacji: 2019-02-11 14:23:11.

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:41:06.

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:37:32.

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2019/2020

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:31:08.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:25:50.

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:24:07.

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:03:30.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:59:16.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:55:21.

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:45:58.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:21:59.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:05:14.

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:02:52.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:57:12.

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:55:09.

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:41:46.

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:37:38.

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:21:18 | Data modyfikacji: 2019-02-11 11:57:00.

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:04:14.

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:53:09.

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:45:35.

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówkę

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:23:22.

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:20:29.

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:17:47.

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:13:07.

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:10:00.

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:06:53.

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:47:02.

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:41:21 | Data modyfikacji: 2018-12-04 08:43:33.
Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:41:21
Data modyfikacji: 2018-12-04 08:43:33
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska