Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2020-2023
2019-06-10 11:20:33
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz.53 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu post  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1