Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-03-21 14:06:24
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób zeszczególnymi potrzebami w ramach   ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022
2023-03-21 13:46:21
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska.
2023-03-10 12:35:27
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska     Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3400 ton o granulacji od 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2023-03-03 11:49:27
Stroną prowadzonego postępowania jest: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5c3a7cd-b8ea-11ed-9236-36fed59ea7dd tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica   ...więcej

„Remont i przebudowa obiektu socjalnokulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I”
2023-02-22 15:02:16
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:    „Remont i przebudowa obiektu socjalnokulturalnegow Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wyk  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
2022-12-30 08:43:56
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:    Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska     wartość:   ...więcej

„Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej na ul. Marszałka Piłsudskiego”
2022-12-23 08:00:59
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:    „Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej na ul. Marszałka Piłsudskie  ...więcej

Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek - Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo
2022-12-20 11:31:32
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkó  ...więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2023
2022-12-14 10:50:03
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2023 wartość: d  ...więcej

Doposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Szczkowie w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów
2022-12-09 14:35:28
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Doposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Szczkowie w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych senior&oacu  ...więcej

Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2022-12-09 10:58:23
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska   ...więcej

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej
2022-11-30 11:56:13
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej   wartość: 5.382.000 eur  ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR edycja 2 .
2022-11-25 10:29:04
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin peg  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska”
2022-11-11 12:41:13
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 132-139 PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nier  ...więcej

Zakup i dostawa ekogroszku pakowanego w worki po 25 kg na potrzeby podmiotu leczniczego.
2022-10-12 12:45:02
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa ekogroszku pakowanego w worki po 25 kg na potrzeby podmiotu leczniczego.     ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska”
2022-09-20 11:58:06
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 132-139 PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nier  ...więcej

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i opakowań dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Szczkowie w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”.
2022-09-14 11:44:15
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i op  ...więcej

Zakup i dostawa ekomiału na potrzeby budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej oraz ekogroszku na potrzeby budynków użyteczności publicznej .
2022-09-13 10:32:36
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zakup i dostawa ekomiału na potrzeby budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskie  ...więcej

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i opakowań dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Szczkowie w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”.
2022-08-24 14:55:13
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i op  ...więcej

Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.
2022-08-18 10:37:04
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawski  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 329
następne