Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR SEKCJA
2022-04-27 11:05:00
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin peg  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2022-04-25 07:49:14
  Informacja o wyniku przetargu Dnia 15 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 32 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grunt  ...więcej

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na potrzeby projektu pn. Rozbudowie, przebudowie oraz remoncie części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmiana sposobu ich użytkowania.
2022-03-25 12:13:08
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na potrzeby projektu pn.   ...więcej

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
2022-03-23 12:11:55
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowa i rozbudowa  dróg na trenie  Gmina Izbica Kujawska .   wartość:   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.
2022-03-01 13:17:08
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.   wartość: 5.382.000 eur  ...więcej

Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska.
2022-01-10 11:20:30
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb e  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-12-24 10:06:39
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicie  ...więcej

Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej
2021-12-22 11:54:05
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 350 000 E  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-12-21 12:35:30
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Izbica  ...więcej

Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2021-12-14 14:28:52
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska   ...więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2022
2021-12-14 14:21:17
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2022 wartość: d  ...więcej

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska w roku 2022
2021-12-07 14:28:34
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Izbica Kuja  ...więcej

Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi w km 0+000 do 0+125,70
2021-11-24 14:22:07
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi w km 0+000 do 0+125,7  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-11-05 14:58:03
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wł  ...więcej

Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych
2021-09-30 14:21:46
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gminna Spółka Wodna zamówienie na: Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych.   ...więcej

Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury
2021-09-29 12:12:59
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej archi  ...więcej

Remont świetlicy wiejskiej w Mchówku
2021-09-17 09:08:34
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:  Remont świetlicy wiejskiej w Mchówku wartość: do 5 350 000 EURO termin sk  ...więcej

Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych
2021-09-15 13:42:58
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gminna Spółka Wodna zamówienie na: Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych.   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2021-09-06 14:47:11
Informacjao wyniku przetargu Dnia 27 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 32 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie  ...więcej

Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
2021-09-01 15:15:00
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gminna Spółka Wodna zamówienie na: Zakup sprzętu zmechanizowanego służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 305
następne