Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2019-11-04 14:24:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu   ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - część II
2019-09-23 10:01:03
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Przedmiot przetargu: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębi  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - część I
2019-09-23 09:46:17
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewiden  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
2019-09-13 13:28:53
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 548 000 EURO termin   ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska w roku 2019
2019-09-03 11:33:01
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska  ...więcej

Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewch na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej, w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-07-19 10:30:35
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewch na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie  ...więcej

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
2019-07-17 08:42:04
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujaw  ...więcej

Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
2019-06-28 14:21:58
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku remizyOchotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiejwraz z remontem istniejących sc  ...więcej

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujawska w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
2019-06-28 12:37:52
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Izbica Kujaw  ...więcej

Termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej
2019-06-27 10:47:28
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019-06-17 13:47:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej wartość: do 221 000 EURO termin składania of  ...więcej

Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
2019-06-11 10:44:56
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących   ...więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2019-06-04 10:37:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu   ...więcej

Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-05-30 13:04:47
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybudu  ...więcej

Zapytanie cenowe na: Remont dwóch łazienek w poziomie I i II piętra w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej
2019-05-24 14:53:18
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Centum Usług Wspólnych zamówienie na: Remont dwóch łazienek w poziomie I i II piętra w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. wartość: do   ...więcej

Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
2019-05-20 11:36:37
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka
2019-04-16 12:03:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka wartość: do 5 548 000 EURO termin składania ofert: 1  ...więcej

Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019-04-11 11:35:14
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej wartość: do 221 000 EURO termin składania of  ...więcej

Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej
2019-02-26 13:16:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m
2019-02-04 12:13:54
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m wartość: do 5 548 000 EURO   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 226
następne