Zaproszenie do składania ofert na Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2018-12-12 12:30:31
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca wschronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem itransportem do schroniska   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych
2018-12-07 08:58:11
Izbica Kujawska, dnia 06.12.2018r. M-GOPS.341.2/18 ZAPYTANIE OFERTOWEdla zamówień o wartości nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbic  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-12-04 13:02:20
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska
2018-12-04 11:29:58
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym  ...więcej

Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Izbica Kujawska i jej jednostek organizacyjnych
2018-12-03 12:51:23
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Izbica Kujawska i jej jednostek organizacyjnych wartość: do 30.000 EURO termin skła  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-11-19 13:33:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2018-10-15 11:29:08
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budynku OSP w Wietrzychowicach
2018-10-05 09:28:52
tryb zamówienia: Zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budyn  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2018-10-04 12:43:42
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujaw  ...więcej

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 51 w Błennej, gm. Izbica Kujawska
2018-09-14 12:35:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 51 w B  ...więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.857.544,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-09-05 11:32:01
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.857.544,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy – Zdrojówka – etap II
2018-08-29 11:27:32
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191239 C Świszewy – Zdrojówka – etap II wartość: do 5 548 000 EURO   ...więcej

Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2018-08-27 14:25:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności war  ...więcej

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) + 1000 l wody dla OSP Świszewy
2018-08-14 11:58:38
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: OSP Świszewy zamówienie na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) + 1000 l wody dla OSP Świszewy   ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska w roku 2018.
2018-08-13 14:07:15
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska  ...więcej

Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2018-08-09 12:01:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności wart  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191211C Długie - Długie Parcele - etap II
2018-07-04 14:15:54
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej 191211C Długie - Długie Parcele - etap II wartość: do 5 548 000 EURO termin składani  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska
2018-06-26 13:20:46
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 93,55 m2 poł  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2018-06-25 12:17:16
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuja  ...więcej

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2018-06-15 12:18:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 199
następne