Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019-06-17 13:47:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej wartość: do 221 000 EURO termin składania of  ...więcej

Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
2019-06-11 10:44:56
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących   ...więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2019-06-04 10:37:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu   ...więcej

Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-05-30 13:04:47
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybudu  ...więcej

Zapytanie cenowe na: Remont dwóch łazienek w poziomie I i II piętra w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej
2019-05-24 14:53:18
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Centum Usług Wspólnych zamówienie na: Remont dwóch łazienek w poziomie I i II piętra w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. wartość: do   ...więcej

Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
2019-05-20 11:36:37
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka
2019-04-16 12:03:40
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka wartość: do 5 548 000 EURO termin składania ofert: 1  ...więcej

Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019-04-11 11:35:14
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej wartość: do 221 000 EURO termin składania of  ...więcej

Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej
2019-02-26 13:16:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m
2019-02-04 12:13:54
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m wartość: do 5 548 000 EURO   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II
2019-01-30 11:10:59
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II wartość: do 5 548 000 EURO termin składania ofer  ...więcej

Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej
2019-01-23 10:31:55
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2019-01-18 13:52:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuj  ...więcej

Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2019-01-18 11:49:33
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności war  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska
2019-01-18 09:28:46
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjn  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-12-15 12:17:11
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka
2018-12-14 13:34:14
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z p  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2018-12-12 12:30:31
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca wschronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem itransportem do schroniska   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych
2018-12-07 08:58:11
Izbica Kujawska, dnia 06.12.2018r. M-GOPS.341.2/18 ZAPYTANIE OFERTOWEdla zamówień o wartości nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbic  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2018-12-04 13:02:20
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 216
następne