Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
2020-07-21 10:56:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem wartość: do 214 000 EURO   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.
2020-07-15 10:48:54
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej. wartość: do 5 350 000 EURO te  ...więcej

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m – etap II
2020-06-25 12:37:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m – etap II wartość: do 5 350 0  ...więcej

Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP oraz CUŚ
2020-06-18 14:26:59
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP o  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - CZĘŚĆ II
2020-06-08 13:08:46
  Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/35 o powierzchni 0,0925 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radz  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - CZĘŚĆ I
2020-06-08 10:52:13
  Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/24 o powierzchni 0,0944 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radz  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-06-02 11:51:20
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:51:48
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verk   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny ofert jako   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:46:51
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAK   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny of  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-05-25 14:22:50
  ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA 22.05.2020 r.. DO GODZ 12:40
2020-05-25 08:49:07
  Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAKw oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.   Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o   ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA 22.05.2020 R. DO GODZ 11:40
2020-05-25 08:40:34
 Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verkw oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.   Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o godzinie 12  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej
2020-05-22 12:02:54
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 350 000 EURO termin sk  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminny - Kozjaty
2020-05-08 11:46:09
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminny - Kozjaty wartość: do 5 350 000 EURO termin składa  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
2020-05-07 12:04:46
  NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI (ORGANIZATORA PRZETARGU) : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ, ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska.   OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEG
2020-04-29 11:52:00
  NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI (ORGANIZATORA PRZETARGU) : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ, ul. PIŁSUDSKIEGO 32, 87-865 Izbica Kujawska.   OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI   ...więcej

Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej na działce o numerze ewidencyjnym 245/1, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska
2020-04-29 11:01:26
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – mi  ...więcej

Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2020-04-01 13:07:12
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych naterenie gminy Izbica Ku  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2020-03-25 12:39:53
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Ku  ...więcej

Dostawa kruszywa granitowego w ilości 2500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Rogóżki etap I
2020-03-12 11:24:55
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa granitowego w ilości 2500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości R  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 250
następne