Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo- Nowa Wieś o długości 626 m
2020-10-23 12:18:22
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowę drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo- Nowa Wieś o długości 626 m wartość: do 5 350 000   ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2020-10-08 11:00:30
                                                       &nbs  ...więcej

Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Błenna B etap I
2020-10-07 12:03:27
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejsco  ...więcej

Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i remontu kuchni w w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej
2020-10-02 09:44:08
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i remontu kuchni w w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izb  ...więcej

Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
2020-09-18 12:44:44
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem wartość: do 214 000 EURO   ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica Kujawska w roku 2021
2020-09-09 14:15:05
  tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy Izbica   ...więcej

Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska
2020-09-09 13:34:03
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska. wartość: do 5 350 000 EURO termin składania ofert: 1  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-09-09 12:03:16
  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2020-09-04 14:00:52
    Burmistrz Izbicy Kujawskiej   o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Pierwszy przetarg odbył się 17 lipca 2020 roku. Przedmio  ...więcej

Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1250 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2020-08-31 12:51:51
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1250 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy  ...więcej

Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
2020-07-21 10:56:49
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem wartość: do 214 000 EURO   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.
2020-07-15 10:48:54
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej. wartość: do 5 350 000 EURO te  ...więcej

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m – etap II
2020-06-25 12:37:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m – etap II wartość: do 5 350 0  ...więcej

Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP oraz CUŚ
2020-06-18 14:26:59
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP o  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - CZĘŚĆ II
2020-06-08 13:08:46
  Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/35 o powierzchni 0,0925 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radz  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - CZĘŚĆ I
2020-06-08 10:52:13
  Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/24 o powierzchni 0,0944 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radz  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-06-02 11:51:20
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:51:48
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verk   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny ofert jako   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:46:51
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAK   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny of  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-05-25 14:22:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 260
następne