Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-06-02 11:51:20
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:51:48
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verk   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny ofert jako   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-27 08:46:51
  w postępowaniu przetargowym na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAK   Kryterium oceny ofert: najwyższa cena : Sprzedający informuje, że w dniu 22.05.2020 r. w wyniku oceny of  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji
2020-05-25 14:22:50
  ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA 22.05.2020 r.. DO GODZ 12:40
2020-05-25 08:49:07
  Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego SAMOCHÓD MARKI STAR SKŁADAKw oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.   Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o   ...więcej

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DO DNIA 22.05.2020 R. DO GODZ 11:40
2020-05-25 08:40:34
 Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż składników majątku ruchomego Równiarka Nord Verkw oparciu o zarządzenie kierownika ZGKiW.   Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 22.05.2020 r. o godzinie 12  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej
2020-05-22 12:02:54
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 350 000 EURO termin sk  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminny - Kozjaty
2020-05-08 11:46:09
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminny - Kozjaty wartość: do 5 350 000 EURO termin składa  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
2020-05-07 12:04:46
  NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI (ORGANIZATORA PRZETARGU) : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ, ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska.   OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEG
2020-04-29 11:52:00
  NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI (ORGANIZATORA PRZETARGU) : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W IZBICY KUJAWSKIEJ, ul. PIŁSUDSKIEGO 32, 87-865 Izbica Kujawska.   OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI   ...więcej

Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej na działce o numerze ewidencyjnym 245/1, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska
2020-04-29 11:01:26
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – mi  ...więcej

Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2020-04-01 13:07:12
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych naterenie gminy Izbica Ku  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
2020-03-25 12:39:53
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Ku  ...więcej

Dostawa kruszywa granitowego w ilości 2500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Rogóżki etap I
2020-03-12 11:24:55
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa granitowego w ilości 2500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości R  ...więcej

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II
2020-02-13 11:21:06
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II wartość: powyżej 214 000 EURO   ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska
2020-01-08 15:00:59
  Pierwszy przetarg odbył się 8 listopada 2019 roku. Przedmiot przetargu:   Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/11 o pow  ...więcej

Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Usługi zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2019-12-09 14:14:06
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługi zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska w  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2019-11-13 10:35:08
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
2019-11-04 14:24:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu   ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska - część II
2019-09-23 10:01:03
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   Przedmiot przetargu: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 244
następne