Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR edycja 2 .
2022-11-25 10:29:04
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin peg  ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska”
2022-11-11 12:41:13
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 132-139 PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nier  ...więcej

Zakup i dostawa ekogroszku pakowanego w worki po 25 kg na potrzeby podmiotu leczniczego.
2022-10-12 12:45:02
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa ekogroszku pakowanego w worki po 25 kg na potrzeby podmiotu leczniczego.     ...więcej

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska”
2022-09-20 11:58:06
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 132-139 PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nier  ...więcej

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i opakowań dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Szczkowie w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”.
2022-09-14 11:44:15
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i op  ...więcej

Zakup i dostawa ekomiału na potrzeby budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej oraz ekogroszku na potrzeby budynków użyteczności publicznej .
2022-09-13 10:32:36
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zakup i dostawa ekomiału na potrzeby budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskie  ...więcej

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i opakowań dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Szczkowie w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”.
2022-08-24 14:55:13
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i op  ...więcej

Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.
2022-08-18 10:37:04
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawski  ...więcej

Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.
2022-07-21 12:10:14
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawski  ...więcej

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina
2022-07-19 13:17:02
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych w ramach projektu „Cyfro  ...więcej

Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska
2022-07-01 11:47:12
  tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach e  ...więcej

Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.
2022-05-23 14:06:23
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   .Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w   ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR SEKCJA
2022-04-27 11:05:00
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin peg  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2022-04-25 07:49:14
  Informacja o wyniku przetargu Dnia 15 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 32 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grunt  ...więcej

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na potrzeby projektu pn. Rozbudowie, przebudowie oraz remoncie części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmiana sposobu ich użytkowania.
2022-03-25 12:13:08
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej na potrzeby projektu pn.   ...więcej

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
2022-03-23 12:11:55
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowa i rozbudowa  dróg na trenie  Gmina Izbica Kujawska .   wartość:   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.
2022-03-01 13:17:08
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.   wartość: 5.382.000 eur  ...więcej

Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska.
2022-01-10 11:20:30
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb e  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2021-12-24 10:06:39
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicie  ...więcej

Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej
2021-12-22 11:54:05
tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej wartość: do 5 350 000 E  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 317
następne