Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka oraz droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka”, w formule zaprojektuj i wykonaj
2023-09-21 12:38:51
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:  „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga gminna nr 191202C Augustyn  ...więcej

Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-08-23 13:18:04
  tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonychdla osób zeszczególnymi potrzebami w ramachproj  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.
2023-08-23 08:38:03
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.     Przedmiot przetargu:   Nieruchomość gruntowa niezabudowana poło  ...więcej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Izbica Kujawska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
2023-07-28 11:58:02
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu GminyIzbica Kujawska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. &nbs  ...więcej

Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022
2023-07-28 09:04:45
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projek  ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-06-15 14:46:43
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska-Świętosławice - etap I
2023-06-06 12:25:40
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska-Świętosławice - etap I Adres strony internetowe  ...więcej

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2026r
2023-05-25 09:14:30
  tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2023r.  ...więcej

Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska - Świętosławice – etap I
2023-05-08 10:12:29
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska-Świętosławice - etap I Adres strony internetowe  ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu do prac konserwacyjno melioracyjnych
2023-05-04 12:30:16
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej     Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-  ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-04-25 14:40:15
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-03-21 14:06:24
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób zeszczególnymi potrzebami w ramach   ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022
2023-03-21 13:46:21
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska.
2023-03-10 12:35:27
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska     Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3400 ton o granulacji od 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2023-03-03 11:49:27
Stroną prowadzonego postępowania jest: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5c3a7cd-b8ea-11ed-9236-36fed59ea7dd tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica   ...więcej

„Remont i przebudowa obiektu socjalnokulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I”
2023-02-22 15:02:16
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:    „Remont i przebudowa obiektu socjalnokulturalnegow Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wyk  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska
2022-12-30 08:43:56
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:    Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska     wartość:   ...więcej

„Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej na ul. Marszałka Piłsudskiego”
2022-12-23 08:00:59
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:    „Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej na ul. Marszałka Piłsudskie  ...więcej

Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek - Ciepliny, nr 191250C Szczkówek - Szczkowo
2022-12-20 11:31:32
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:     Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkó  ...więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2023
2022-12-14 10:50:03
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Izbica Kujawska w roku 2023 wartość: d  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 340
następne