Przetargi

Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul.
Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z
budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach
o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i
186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina
Izbica Kujawska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
wartość: do 5 225 000 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Załącznik Nr 12a do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:13:49.
Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:13:49
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót