Przetargi

Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na
terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z
transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do
miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren
gminy Izbica Kujawska.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska
wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:39:00.
Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:39:00
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl