Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy
drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo (
etap I)
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo ( etap I)
wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO
termin składania ofert: 12 czerwca 2017 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:18:50.
Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:18:50
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót