Przetargi

Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy
drogi gminnej nr 1912221C Błenna – Gąsiorowo -
Dziewczopole (etap I)
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C Błenna – Gąsiorowo - Dziewczopole (etap I)
wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2017 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:01:44 | Data modyfikacji: 2017-08-01 14:02:06.
Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:01:44
Data modyfikacji: 2017-08-01 14:02:06
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl