Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica
Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO
termin składania ofert: 27 listopada 2017 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:12:00.
Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:12:00
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót