Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:44:29 | Data modyfikacji: 2018-01-04 13:12:23.
Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:44:29
Data modyfikacji: 2018-01-04 13:12:23
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót