Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na
terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
wartość: od 30.000 EURO do 221.000 EURO
termin składania ofert: 25 stycznia 2018 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-12 10:27:59.
Data wprowadzenia: 2018-01-12 10:27:59
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót