Przetargi

Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego
wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy
Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka-Ślazewo oraz
odcinek drogi nr 191212C Grochowiska-Ślazewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka-Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska-Ślazewo
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 1 lutego 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Załącznik Nr 14 do SIWZ

Załącznik Nr 15 do SIWZ

Załącznik Nr 16 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:01:29.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:01:29
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót