Przetargi

Budowa targowiska wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m.
Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 6 lutego 2018 r. godz. 11.00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12.1 do SIWZ

Załącznik Nr 12.2 do SIWZ

Załącznik Nr 12.3 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 11:35:20.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 11:35:20
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót