Przetargi

Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 19 marca 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Załącznik Nr 14 do SIWZ

Załącznik Nr 15 do SIWZ

Załącznik Nr 16 do SIWZ

Załącznik Nr 17 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:37:52.
Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:37:52
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót